Skjermbilde 2021-03-24 kl. 19.45.07

Ansatte – ansatte – ansatte

Senior rådgiver Erlend Espedal fra Kantar er – og har vært – primus motor i gjennomføringen av KSIndeks de siste årene. Han har, sammen med kollega Finn Olav Sveinall, gjort dypdykk i mange hundre tusener av tilbakemeldinger fra kunder over flere år. I år er totalscore på OKS (opplevd kundeservicetilfredshet) ned et poeng fra tilsvarende måling i fjor. Kanskje vi nå etter hvert ser en effekt av at de ansatte over tid har satt på hjemmekontor?

Erlend oppsummerer med at et hovedinntrykk fra intervjuene med de åtte vinnerbedriftene er at de er svært opptatt av de ansatte!

– Det er stort fokus på de ansatte, som i disse koronatider har både fått – og tatt – et enda større ansvar for å levere gode kundeopplevelser. Her spiller selvsagt kulturen inn, og når det allerede er etablert en positiv prestasjonskultur, så viser det seg at denne virkelig blir merkbar og verdifull i krevende situasjoner som vi nå har i forhold til Covid-19. Dette kan vi se igjen på tallene, så for å få fornøyde kunder – så må fokus være ansatte, ansatte, ansatte. Dette er lederne av vinnerbedriftene vi har intervjuet svært bevisste på, konkluderer Erlend med.
Utdelingen av prisene i 2021 har vært gjennomført digitalt, og intervjuene som Erlend og Steinar B. Christensen fra CustomerTrends har gjort med alle vinnerne kan du se ved å trykke på denne linken.