Eivind Bøe, administrerende direktør i Randstad.
Eivind Bøe, administrerende direktør i Randstad.

Ingen jobber er trygge

Trygghet er viktig for arbeidssøkere, men Randstad-sjef Eivind Bøe er helt klar på at «trygge jobber» kan knapt nok staten tilby.

I en pressemelding fra NTB 29.april, uttaler Randad sjef Eivind Bøe seg om betydningen av jobb-sikkerhet i dagens arbeidsmarked. Det er få yrker og kompetanseområder som ikke er påvirket av de store endringene som nå skjer, både som følge av pandemien, men også som følge av den generelle samfunnsutviklingen og utviklingstakten innen digitalisering.

– Arbeidsgivere ønsker å strekke seg langt for å tiltrekke seg nye medarbeidere ved å fokusere mer på trygghet. Samtidig har pandemien demonstrert at trygghet kan være skjøre ting, sier Bøe. Uavhengig av pandemien har tidligere «trygge jobber» i store oljeselskaper og også innen finanssektoren blitt effektivisert bort. Statlige selskaper er faktisk ikke noe unntak.

Likevel er trygghet noe flere arbeidsgivere ser som en viktig faktor i fremtidig rekruttering. Det viser en indeks fra rekrutteringsselskapet Randstad. Bøe opplyser til kundeserviceavisen.no at undersøkelsen omfatter 250 toppledere og ledere innen HR området.

Brått og brutal

– Det siste året har synliggjort at taktomslag kan komme brått og brutalt, sier Bøe.

Jobb-sikkerhet står nest øverst på listen til halvparten av lederne i undersøkelsen

Rundt halvparten av lederne som utgjør indeksen har plassert jobb-sikkerhet høyt på listen og like bak kanskje det viktigste; konkurransedyktig lønn. Bøe merker seg dessuten at toppledere i tillegg vil tilby fleksibel arbeidstid og også øke innsatsen innen merkevarebygging.

– Kjente bedrifter har et fortrinn i arbeidsmarkedet, konstaterer Randstad-sjefen.

Må være attraktiv

På tross av høy ledighet er det mange virksomheter som ønsker å rekruttere i tiden fremover.

– Den kompetansen som etterspørres er ofte ikke tilgjengelig og da handler det om å synliggjøre arbeidsplassen som attraktiv på flere nivåer, forteller Bøe. At jobb-trygghet løftes frem som et prioritert område er han ikke overrasket over.

Smerte og lidelse

– Denne tryggheten er viktig for alle som er kandidater til ledige stillinger. Pandemien har etterlatt mye smerte og lidelse for tusenvis av medarbeidere som trodde at jobben var trygg. En trygg arbeidsplass gir forutsigbarhet, og det er nettopp denne forutsigbarheten flere ledere vil fokusere på i rekrutteringsarbeidet, sier Bøe, og legger til:

– Så fremt en kandidat ikke er utdannet innen IT, helse eller utdanning, må tryggheten synliggjøres på andre områder.