Bjørn E. Hviding er partner i Great Place to Work.
Bjørn E. Hviding er partner i Great Place to Work.

God ledelse og kultur er avgjørende for å lykkes

Resultatene fra Great Place to Work undersøkelsen 2021 ble offentliggjort i forrige uke. Vinnere kåres innen fire kategorier, som er definert etter virksomhetenes størrelse. Vi har bedt Bjørn E. Hviding, som er Partner i Great Place to Work, om kommentarer rundt årets resultater.

Vi har bak oss et helt spesielt år, og det første vi lurer på om korona har påvirket resultatene i årets kåring.

– Det har jo ikke manglet på situasjonsrapporter og beskrivelser av vanskeligheter, hjemmekontor, kollegaer og ledere på distanse, ensomhet, savn av kollegaer og hvordan i det hele tatt samhandle? Dette har ledet mange av oss frem til en hypotese om at arbeidslivet skulle gå på en smell, i alle fall med hensyn til kommunikasjon, samhandling, informasjon og i evnen til å se den enkelte. Mange ventet vel at tillitsnivået skulle gå ned, begynner Hviding og fortsetter.

– Nå viser resultatene det motsatte. Vi har fulgt og målt utviklingen, både hos våre deltakende virksomheter, og også gjennomført en nasjonal undersøkelse Nasjonal Index. Vi har kunnet sammenlikne før krisen, og nå – langt inne i krisen. Våre undersøkelser i Great Place to Work viser at opplevelsen av tillit og tillitsnivået har økt i våre deltakende virksomheter. Totalt uttrykker nå 8 av 10 av våre deltakere, etter krisen, at de har høy tillit. Spesielt oppleves ledelsen som mer tilgjengelig, og at man blir mer involvert. De beste har blitt bedre under krisen. Man har klart å holde organisasjonene godt sammen, forklarer Bjørn.

Er det noen bedrifter som har utmerket seg spesielt i år? 

– Det er vanskelig å trekke frem enkelt bedrifter. Mange gjør en kjempejobb. Fellesnevneren for de gode er at de har skjønt alvoret og kanskje nå har sett hvor avgjørende den menneskelige faktoren og samspillet mellom folk er. Man har laget strategier, strukturer og kreative tiltak som gjør at vi kan holde sammen også under en krise, som i prinsippet brakte oss fra hverandre. Digitaliseringsrevolusjonen har jo også vært enorm. Her er vi nok helt i verdens toppen, særlig i offentlig sektor. Produktiviteten har ikke sviktet, men snarere økt i mange bransjer.

Noen oppnår nesten oppsiktsvekkende resultater i en krise og hvor majoriteten har vært på hjemmekontor store deler av året

Er det store forskjeller mellom bedriftene? 

– Ja, avstanden er til dels betydelig mellom de beste og gjennomsnittet. Vi snakker om en forskjell på 20-30 prosentpoengs. Over 80 % i de beste bedriftene sier at de har en har god opplevelse av arbeidskulturen, mens i gjennomsnitt svarer i overkant av halvparten at de har en god opplevelse av å bli lyttet til og involvert. Så her er det mye å gå på. Tenk hvilket potensiale vi her snakker om både i folks livskvalitet og i prestasjonene for organisasjoner, påpeker Hviding.

Fra venstre Partner Bjørn E. Hviding, Tron Kleivane, styreleder i Great Place to Work, Partner Grete Schulstock Johansen og Erik Slinning som er managing partner i Great Leadership Institute.

Er det noe i årets måling som har vært spesielt overraskende?  

– Det som er spesielt, er at det har vært mye fokus på at den nye situasjonen har skapt mange psykiske problemer. Våre tall viser i gjennomsnitt at situasjonen ikke oppleves som problematisk rent psykisk. Vi antar jo at det er mange som kjenner på belastningen, men gjennomsnittlig slår det ikke ut, og heller ikke på det nasjonale snittet. Vi har klart oss bra, men det er klart at noen faller utenfor, og det må vies oppmerksomhet, understreker han.

Tillit avler tillit

Hva kan være forklaringen på at det har gått så bra?

– Det er to faktorer jeg vil trekke frem. For det første tror jeg vi ikke skal undervurderes krisens iboende godhet. En krise utløser en salgs eksistensiell følelse for mobilisering; hva er det nå som virkelig er viktig, og må gjøres? Hvis vi ikke tar grep for å knytte sammen folk ,og komme nærmere – se den enkelte og involvere, ja så kan det rakne helt. For det andre så tror jeg fremgangen på tillit og fokus på menneskene er en del av en modning og forståelse av at god ledelse og kultur er avgjørende for å lykkes, og at tillit avler tillit. De som kulturer preget av god tillit når en krise inntreffer, har gode forutsetninger for å klare seg bra, og faktisk bedre. Dette har vi jo sett også i ulike lands håndtering av Coronakrisen. Tillit er den kanskje mest brukte forklaringen på hvorfor noen land lykkes og andre feiler, forklarer Hviding.

Hvordan lykkes fremover med kulturarbeidet når mange vil ha flere arbeidsdager på hjemmekontor?

– Vi kommer jo til å gå inn i en tid hvor det kommer til å være mange hybride løsninger. Det vil være viktig å tenke grundig gjennom hvordan kontorløsninger bør se ut, og hvilke funksjoner kontoret skal ivareta. Det er vel ikke så mye tvil om at kontoret som sosial samlingsplass vil bli viktigere, og at det tilrettelegges for dette. Behovet for konsentrasjonsplasser minsker, og erstattes kanskje av «hjemmekontoret»? Her er det åpent for mye nytenkning, også i fysiske rom og møbelløsninger, poengterer Hviding.

Har du et godt råd du vil gi videre?

– Jeg mener det er viktig at ledere og team tar seg tid til å evaluere og spørre seg; hva var grepene vi gjorde, og hvorfor fungerte det? Bevisstgjøre seg på dette for å kunne holde det gode skjæret og «build back better», og ikke falle tilbake på gammel «modus operandi..». Husk, denne krisen er bare forvarslet, vi kommer til å ha hyppigere kriser, usikkerheten og kompleksiteten øker, så det er viktig å ta med seg læringen fra dette siste året.

Vi må slå hull i myten om endringsmotstand

Noe annet å trekke fram til slutt?

– Jeg vil gjerne slå hull på myten om endringsmotstand både hos ledere og medarbeidere. Vi har for lenge hengt igjen i industrisamfunnet, hvor fokus på menneskene og team ikke sto i høysetet. Bygger man på et grunnsyn om at alle vil gjøre sitt beste, tar med folk på reisen, og viser tillit, så er det tvert om slik at vi liker og søker faktisk endring. I dag ser vi etter nye, smartere og bedre måter å gjøre ting på. Kombinerer man det med en krise, så er det et godt grunnlag for endring, oppsummerer en optimistisk Bjørn E. Hviding.

Great Place to Work

  • Great Place to Work er et internasjonalt rådgivnings- og analysehus innen ledelse og kultur med kontorer i 100 land
  • Great Place to Work sertifiserer arbeidsklimaet når organisasjoner når et godt nasjonalt nivå. Sammenlikningen her er basert på et representativt gjennomsnitt av norske organisasjoner- Nasjonal Index
  • Årlig publiseres lister og løftes frem de organisasjoner som gjør det best i ulike land delt i kategorier. I Norge jobber man med årlig over 500 organisasjoner
  • Bjørn E. Hviding er partner i Great Place to Work. Han jobber med strategisk utvikling av ledelse og kultur i mange store norske organisasjoner.
  • Bjørn har blant annet erfaring som toppleder i mange norske og internasjonale virksomheter, ledet Handelshøyskolen BI´s Executive School, vært konsulentleder i DNV og direktør i Manpower.