Hjemmekontor gir både fysiske og psykiske utfordringer, viser den nordiske undersøkelsen fra If/Vertikal Helse. Foto: NTB
Hjemmekontor gir både fysiske og psykiske utfordringer, viser den nordiske undersøkelsen fra If/Vertikal Helse. Foto: NTB

Nordmenn og dansker sliter mest på hjemmekontoret

En nordisk undersøkelse fra If viser at finnene har minst negative effekter av hjemmekontor det siste året. I Norge og Danmark forteller over 40 prosent av befolkningen om negativ påvirkning på helsa.

NTB | IF viser til en ny undersøkelse knyttet til hjemmekontor som er gjennomført av analysebyråene Yougov og Syno i de nordiske landene med samme spørsmål i mars og april 2021. De landsrepresentative undersøkelsene (over 1000 spurte pr. land) viser kanskje litt overraskende at Finland har hatt minst negative helseeffekter selv om landet har hatt kraftige restriksjoner på arbeidslivet som i Norge og Danmark.