Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.
Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.

Nå snur pilene: Aktiviteten øker i handels- og tjenestenæringen

I en pressemelding fra Virke 16.juni fremkommer det at 7 av 10 medlemsvirksomheter ser for seg å være tilbake i normal drift i løpet av året. Veksten i økonomien gir grunnlag for nye arbeidsplasser. En omstilling til en sirkulær økonomi er en mulighet vi nå må utforske, mener Virke.

Økningen i aktivitetsnivået i handels- og tjenestenæringen samlet har vært positiv måned for måned siden mars. Nesten 70 % av våre medlemmer ser for seg å være tilbake i normal drift i løpet av året, viser en fersk analyse fra Virke, presentert på Virkes konjunkturseminar.

– Endelig har den negative utviklingen for de fleste bransjene i handels- og tjenestenæringen snudd. Veksten i norsk økonomi vil gi positive utslag for verdiskaping og antall arbeidsplasser framover, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

60.000 nye jobber

SSBs anslag for norsk økonomi viser at aktiviteten vil ta seg opp i siste halvdel av dette året og neste år. Basert på det, anslår Virke at det vil være om lag 60.000 flere sysselsatte de neste 1,5 årene.

– Nå kommer veksten i handels- og tjenestenæringen. De nye arbeidsplassene vi er avhengige av vil skapes innen arbeidsintensive, tjenesteytende næringer. Da må også politikken innrettes for økt innovasjon og omstilling i næringene som vil stå for verdiskapingen fremover, slik er det ikke i dag, sier Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Omstilling til sirkulær økonomi

Virke mener at en omstilling til en sirkulær økonomi er på overtid, og at myndighetene må bruke tiden etter pandemien til å hjelpe virksomhetene med å få fart på omstillingen av sine forretningsmodeller til sirkulære produkter og tjenester.

– Sirkulær økonomi er et kinderegg, som både vil bidra til å løse klimakrisen, samtidig som vi skaper flere arbeidsplasser og tjenesteløsninger vi kan eksportere. Da må vi ha politikk som bidrar, sier Horneland Kristensen.

Vi må ha en kraftig satsing på sirkulær økonomi som har som mål å:

  • Legge en langsiktig strategi for å bygge opp kompetansemiljøer på sirkulær økonomi
  • Avdekke kunnskapsbehov
  • Legge til rette for økt samarbeid mellom næringen, myndigheter og kunnskapsmiljøer
  • Gjennomgå skatte- og avgiftssystemet for å stimulere til en sirkulær økonomi
  • Utvikle indikatorer for måling av sirkularitet, på samme måte som vi har gjort for klima.