Skjermbilde 2021-07-30 kl. 23.09.37

Bærekraft – Hvordan adressere ‘say-do’ gapet?

Det viktige spørsmålet er hvordan adressere avviket mellom hva folk sier og hva de faktisk gjør.

Vi vet at mennesker bryr seg om miljøet og føler et ansvar for å leve på en mer bærekraftig måte – Ipsos sine undersøkelser viser dette gang på gang. For eksempel fant vi nylig ut at 72% av befolkning på tvers av 30 land i verden tror at de vil svikte fremtidige generasjoner hvis de ikke tar personlig handling for å bekjempe klimaendringene.

Say-do gapet

Samtidig ser vi at atferdsendringer er begrenset og ofte stagnerer i virkeligheten. Dette kalles ‘say-do’ gapet, avviket mellom hva folk sier og hva de faktisk gjør, når det gjelder bærekraft. Det representerer dilemmaet der rapporterte bekymring ikke alltid følges opp med handling.

Det er mange faktorer å ta i betraktning når vi prøver å forstå dette. I denne artikkelen skisserer vi noen av de viktigste hindringene for å skape en bærekraftig utvikling, for eksempel resirkulering eller å ta bedre produktvalg. Disse er gruppert etter nøkkeldimensjonene som ligger til grunn for vår atferd; motivasjon, evne, prosess, fysiske og sosialt forhold (i henhold til vårt atferdsvitenskaplige rammeverk MAPPS).

Addressing the Sustainability Say-Do Gap

Handlinger er ikke bare opp til hver enkelte individ. Folk forventer at myndigheter og merkevarer tar en ledende rolle i å håndtere klimaendringer og miljøspørsmål. På denne måten bør organisasjoner ta ansvar og handle for å lukke dette ‘say-do’ gapet (eller ‘believe-true’ gapet, avviket mellom hvilke tiltak folk tror er best for miljøet og hva som faktisk er sant.). Vi tror dette innebærer å få en grundigere forståelse av forbrukeratferd. I tillegg bør folk oppmuntres til å ta handlinger som de allerede er tilbøyelige til å gjøre.

Les mer her: Addressing the Sustainability Say-Do Gap.

Få også med deg opptaket fra webinaret vi hadde 9.6.21 om de nye utfordringer med bærekraftstiltak: Tro, innsikt og handling. Der forteller bla. Johanne Kjuus, Head of Sustainability hos Orkla Foods Norge, om hvordan Orkla bruker forbrukerinnsikt til å gjøre det lettere for forbruker å ta gode bærekraftige valg.