Skjermbilde 2021-08-19 kl. 08.35.38

Ny kampanje mot hets, falske nyheter og svindel

Nå lanseres den offentlige kampanjen «Stopp – tenk deg om» for å bekjempe hets, spredning av falske nyheter og svindel på nett. Målet er å få hver enkelt til å tenke seg ekstra om når de bruker internett.

Kampanjen gjennomføres av NorSIS, Norsk senter for informasjonssikring, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og starter nå i august.

– Uriktig informasjon om politiske saker og et langt tøffere debattklima i forbindelse med stortingsvalgkampen, gjør det ekstra viktig å minne oss alle på viktigheten av kildekritikk. Vi ønsker å øke bevisstheten rundt bruken av sosiale medier for spredning av manipulert informasjon, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Gjennomføringen av kampanjen skjer i samarbeid med Politiet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Vi vet at risikoen for at vi deler falske nyheter, reagerer med hets på en post i sosiale medier eller går på en svindel er mindre dersom vi får tenkt oss om før vi foretar oss noe. Hvis vi alle er litt mer bevisste på hvordan vi oppfører oss, vil vi i felleskap gjøre nettet til et tryggere, bedre og mer opplysende sted å være, sier administrerende direktør i NorSIS, Lars-Henrik Gundersen.

Over halvparten mener falske nyheter er et stort samfunnsproblem

En fersk undersøkelse NorSIS har fått gjennomført viser at falske nyheter og svindel er en utfordring.

  • Mer enn halvparten (53 %) av de spurte mener falske nyheter er et stort problem i samfunnet. Hele 1 av 3 (36 %) har opplevd at venner eller bekjente har delt nyheter på sosiale medier det siste året som de vet var falske.
  • 6 prosent av de spurte har blitt utsatt for svindel det siste året som har gitt dem et økonomisk tap.

– Hvis vi alle tenker oss om en ekstra gang– når vi ønsker å dele en post, uttrykke vår mening i et kommentarfelt, laste ned noe i en mistenkelig e-post eller klikker på en lenke i en SMS, så er sjansen langt større for at vi foretar et riktig valg, sier Gundersen.

Hets og krenkinger får mange til ikke å ytre seg

I en rapport som Likestillings- og diskrimineringsombudet publiserte i juni i år oppgir hele 2 av 3 at de ofte eller av og til dropper å ytre seg på grunn av hets og negativ tone i debattene på Facebook. Kvinner vegrer seg i større grad enn menn, og yngre mer enn eldre. Hele 7 av 10 spurte i undersøkelsen har opplevd at andre skriver nedsettende eller krenkende i debattråder på Facebook.

– Hvis alle som debatterer i sosiale medier hadde tatt seg tid til å tenke seg om før de deler sin mening, hadde sannsynligvis både debattklimaet og kvaliteten på diskusjonen vært langt bedre. Hets i sosiale medier er en utfordring vi må bekjempe, både for å beskytte den enkelte, men også for den generelle samfunnsdebatten som ligger til grunn for vårt demokrati. Stopp – tenk deg om, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Les mer om kampanjen og finn flere tips og råd på: https://norsis.no/tenk/

6 råd for å være trygg på nett

1. Tenk på hva slags informasjon du deler om deg selv med andre

2. Ikke alle er den de utgir seg for å være. Sjekk hvem som er avsender før du klikker på lenker eller vedlegg du får. Vurder om informasjon er sann før du deler den videre.

3. Vær grei mot andre. Tenk over om noen kan bli lei seg av det du sier eller gjør

4. Skru på totrinnsbekreftelse

5. Bruk alltid kode eller passord på mobilen, nettbrettet og datamaskinen

6. Hold oversikt over brukerne og profilene dine. Deaktiver eller slett de du ikke bruker