Thomas Rødseth er CTO - Chief Technology Officer - i Puzzel.
Thomas Rødseth er CTO - Chief Technology Officer - i Puzzel.

Visuell kundeservice

En av de store positive effektene av pandemien er det gigantiske kompetanseløftet vi alle har hatt når det gjelder bruk av videoverktøy. For å kunne arbeide effektivt på hjemmekontor er møter gjennomført i verktøy som Teams, og hele konferanser på Zoom. Antallet fingerfeil er redusert, og det er ikke lenger alltid minst en av møtedeltagerne som ikke får slått på kamera eller «mutet» mikrofonen.

Markedet har aldri vært mer modent for visuell kundeservice, og vi har spurt Thomas Rødseth fra Puzzel om hva han mener vil være fordelene med å ta i bruk video som en kanal i kundesenteret.

3 hovedområder for visuell kundeservice

– Vi mener det er 3 hovedområder for visuell kundeservice. Det første handler om at kundeservicemedarbeideren kan se omgivelsene til kunden. Det vil for eksempel gjøre det enklere å hjelpe kunden med oppsettet til en router, ulike utfordringer med en teknisk duppedings eller befaring etter en forsikringsskade. Vi tror bare det er fantasien som setter grenser for hvordan kundeservice kan bistå kundene på denne måten, forteller Rødseth.

Det andre området er skjermdeling eller co-browsing. Når visuell kundeservice er blitt så brukervennlig og trygt, så kan kunden vise skjermen sin, og få hjelp til for eksempel å fylle ut ulike skjema. Mange virksomheter bygger løsningen for at kunden skal kunne hjelpe seg selv, og med visuell kundeservice kan kundeservice hjelpe kunder i gang eller bistå om de står fast.

Det tredje området er mulighetene for at kunden og kundeservicemedarbeideren kan se hverandre. Det kan for eksempel være nyttig i situasjoner hvor tillit er ekstra viktig som i tilfeller hvor det handles for store verdier, forklarer Rødseth entusiastisk.

Styrker kundeservice som fag

Det skal bli svært spennende å følge denne utviklingen videre. At kundeservice ved hjelp av visuelle kanaler kan påta seg nye komplekse oppgaver, kan bidra til en positiv utvikling av bransjen og en ytterligere styrking av fagfeltet.


Podcast | I samarbeid med CustomerTrends AS