Skjermbilde 2021-09-09 kl. 14.24.43

Et nysgjerrig, lesende og skrivende menneske

Tor Wallin Andreassen er professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole, og direktør for forskningssenteret Digital Innovations for sustainable Growth, DIG. Han har et brennende engasjement for å samarbeide om å skape og innovere tjenester og løsninger som gir høy kundeverdi.

Det tok ikke mange minuttene å få svar på min e-post om et intervju til Kundeserviceavisen. Tor Wallin Andreassen er «på», lett tilgjengelig og elsker å snakke og skrive om betydningen av forbedringer og utvikling til fordel for både kunder og virksomheter. Fokus er spesielt rettet inn mot tjenesteytende sektor, som blir både større og viktigere.

Hva driver deg – hva brenner du for?

– Som du vet, har jeg vært opptatt av kvalitet og kundetilfredshet med et fokus på tjenesteytende sektor i hele min karriere. Jeg utviklet og lanserte Norsk Kundebarometer (NKB) i Norge da jeg jobbet på BI. I de siste årene har jeg hatt fokus på tjenesteinnovasjon, og fikk også oppdraget med å lede Senter for Tjenesteinnovasjon på NHH i 2013. I tillegg er jeg professor på Norges Handelshøyskole. Jeg er ansatt for å lese, skrive, formidle og mene noe om det som berører nettopp disse områdene; kvalitet – kundetilfredshet – og digital verdiskaping og tjenesteinnovasjon, begynner Andreassen ivrig.

Kvalitet går aldri av moten!

– Innovasjon er noe jeg virkelig brenner for. Jeg jobber med lyst, og ikke tvang, og har et genuint ønske om å bidra til å sette fokus på betydningen av tjenesteytende sektor. Det handler jo om å skape verdier for kunden. Gjøre det enkelt å være kunde. Da blir utvikling av tjenestene rundt en vare og et produkt også viktigere. Så derfor er jeg stolt over at vi har fått etablert Norsk Innovasjonsindeks, som årlig tar pulsen på hvor innovative kundene opplever ulike selskaper, forteller han.

Hva drømmer du og dere å få til?

– Drømmen er jo å utvikle DIG til å bli et nasjonalt forskningssenter hvor forskere med ulike faglige perspektiver kan drive relevant og nyttig forsking sammen. Målet er å skape verdifull fremtidsrettet innsikt for nye og etablerte virksomheter. Lete etter svar på hvordan moderne, innovative, tjenesteytende virksomheter skal lykkes fremover. Og vi er allerede på god vei, og ligger helt i tet internasjonalt, forklarer Andreassen entusiastisk.

Hva er en god dag for deg?

– Ja, en god dag starter gjerne mellom klokken 05:00 – 05:30, hvor jeg scanner nyhetsbildet og sjekker om det er noe som jeg kan og bør mene noe om. Prøve å forberede meg til noen fornuftige svar om noen kontakter meg. Ellers er det på jobb klokken 08:00, skrive, ha møter, gjøre forberedelser til forelesninger og ellers være tilgjengelig for både studenter, forskere, bedrifter vi jobber med. Og så er det jo kjekt å avslutte dagen med litt faglitteratur. Det er alltid noe nytt å lære. Det er viktig å være nysgjerrig.

Jeg har enormt glede av å jobbe sammen med andre – og ikke minst hjelpe unge studenter og forskere

Hvem og hva inspirerer deg?

– Det er mange og mye som inspirerer jeg. Som jeg sa, studenter, andre forskere, bedrifter vi jobber med og selvsagt dyktige kollegaer. Men hvis jeg skal trekke frem en person tror jeg det må bli professor Ted Lewitt, en av de store guruene fra Harvard Business School. Han skrev fantastisk inspirerende artikler i Harvard Business Reviw der han var redaktør. Jeg ble virkelig inspirert av ham og hvordan han fikk språket til å flyte. En stor formidler. Hans mantra var revider, revider, revider. Alltid tenke på at det skal være enkelt for leseren å forstå essensen. Gjør det relevant og interessant. Det har virkelig inspirert meg og måten jeg skriver på, understreker professoren.

Hvordan og hvorfor skal kundene komme til deg, er to sentrale spørsmål Tor W. Andreassen oppfordrer bedriftene å stille seg.

Hvem ville du spist lunsj med om du fikk velge fritt?

– Ja, det har jeg tenkt litt på etter du sendte meg spørsmålene i forkant. Det er jo utrolig mange spennende mennesker jeg kunne tenke meg å treffe, men jeg har landet på Erna Solberg. Hun fremstår som tydelig, ryddig i diskusjoner, har de store linjene, og kan dykke ned i detaljene på en rekke områder. Hun imponerer meg. Og i tillegg er hun morsom, så Erna Solberg hadde jeg gjerne tatt en lunsj med.

Fra ditt ståsted – hva blir viktig for norske bedrifter å lykkes med fremover?

– Det må bli å jobbe målrettet med innovasjon for å skape verdi for kundene. Tradisjonelt sett har mange bedrifter brukt de flinkeste ingeniørene og økonomene til å effektivisere og kutte kostnader. Næringslivet trenger mer tjenesteorientering fremover. Man må legge et lag av tjenester på toppen. Her kan man virkelig differensiere seg. Og så tror jeg at alle bedrifter i større grad må jobbe med å forstå sluttkundene, selv om man leverer et produkt til en annen bedrift. Data er nå gullet, så bedriftene må søke etter og analysere data som i neste omgang kan brukers til innovasjon av nye tjenester. De som lykkes med det, styrker konkurransekraften, blir mer attraktive og styrker relasjonen til kundene sine, forklarer Andreassen.

Det er viktig å utvikle en tjenestekultur i bedriftene med kunden i sentrum

– Og så må jeg også legge til at samarbeid er viktig. Samarbeid både med andre bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer, myndigheter og andre som vil påvirke utviklingen av dine produkter og tjenester. Det kan dreie seg om eksempelvis teknologi og nye forretningsmodeller. En virksomhets evne til å samarbeide og dele erfaringer med andre vil i stor grad påvirke graden av suksess fremover, poengterer han.

Og til slutt, har du en anbefaling å komme med for å holde seg oppdatert?

– Ja, det er at den enkelte må ta et større ansvar for egen utvikling. Tidligere var det gjerne slik at bedriftene tok et ansvar for å holde medarbeiderne sine oppdatert. Nå er det litt snudd på hodet, slik at den enkelte må ta et større ansvar for egen kompetanse. Det blir enda viktigere å holde seg ajour og relevant i fremtiden. Hold deg oppdatert på LinkedIn ved å følge noen sentrale «stemmer» der, les nyttig faglitteratur og ta videreutdanning, anbefaler og avslutter en entusiastisk Tor W. Andreassen.

Les om Norsk innovasjonsindeks her.

Tor W. Andreassen

  • Tor Wallin Andreassen, PhD, er Professor på Norges Handelshøyskole (NHH)
  • Direktør for DIG (Digital Innovations for sustainable Growth) på NHH
  • Utvandret Bergenser med bosted i Sandvika og jobb i Bergen
  • Drevet av nysgjerrighet, lese og skrivelyst
  • Liker å formidle forskning til studenter og andre grupper
  • Ønsker at auditoriet skal være et magisk sted for læring
  • Engasjert i samfunnsdebatten