– Mange hushold tåler åpenbart ikke flere utgifter. Dette er en hovedutfordring for den nye regjeringen, sier SIFO-forsker Christian Poppe. Foto: Javad Parsa/NTB.
– Mange hushold tåler åpenbart ikke flere utgifter. Dette er en hovedutfordring for den nye regjeringen, sier SIFO-forsker Christian Poppe. Foto: Javad Parsa/NTB.

Korona har forsterket den økonomiske ulikheten i Norge

De fleste har fått det bedre, men de som hadde problemer før koronaen har det enda vanskeligere nå. Denne gruppen vil få det ekstra tøft i vinter med økte renter og høyere strømpriser.

Mellom mars 2020 og juni 2021 ble 19 prosent av norske husholdninger påført inntektstap på grunn av korona ved at minst én av hovedpersonene i disse husholdene ble permittert, arbeidsløs eller påført lavere eller tapt inntjening i eget firma. Det tilsvarer omtrent 465.000 norske hjem.