– Mange hushold tåler åpenbart ikke flere utgifter. Dette er en hovedutfordring for den nye regjeringen, sier SIFO-forsker Christian Poppe. Foto: Javad Parsa/NTB.
– Mange hushold tåler åpenbart ikke flere utgifter. Dette er en hovedutfordring for den nye regjeringen, sier SIFO-forsker Christian Poppe. Foto: Javad Parsa/NTB.

Korona har forsterket den økonomiske ulikheten i Norge