Foto: NorSIS
Foto: NorSIS

Årets store kampanje om digital sikkerhet, Nasjonal sikkerhetsmåned, er åpnet

Det er ikke lenger snakk om hvis, men når et dataangrep som løsepengevirus, kontokapring eller et svindelforsøk vil ramme oss – på jobb eller hjemme. I dag åpnet justis- og beredskapsminister Monica Mæland den årlige kampanjen «Nasjonal sikkerhetsmåned».

– Digitaliseringen har skutt fart siste året, med koronapandemien som katalysator. Nå er det behov for å bygge digital kompetanse hos den enkelte ansatte. Det er ikke nok å digitalisere, det må gjøres på en god og sikker måte. Opplæring og kontinuerlig øving er en viktig del av dette, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland, i forbindelse med åpningen som fant sted hos Kripos i Oslo.

For 11. gang koordinerer NorSIS den årlige informasjonssikkerhetskampanjen på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Kampanjen, som gjennomføres i store deler av Europa, organiseres av EUs informasjonssikkerhetsorgan ENISA.

Årets tema for Nasjonal sikkehetsmåned, er «En trygg digital hverdag», med undertemaene forebygging og digital førstehjelp.

Starten på kampanjemåneden ble markert med et halvdagsseminar med faglige innlegg fra blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Kripos, NorSIS/ Slettmeg.no samt Telenor, Posten og den skandinaviske tekniske entreprenørkjeden GK – som selv ble rammet av et løsepengevirus i sommer. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland stod for den offisielle åpningen.

 – Rask digitalisering gjør kampanjen viktigere enn noensinne

–  Vi har vært gjennom en periode hvor digitaliseringen i samfunnet på mange områder har skjedd svært raskt. Dette, i kombinasjon med mer bruk av hjemmekontor og generelt økt bruk av digitale tjenester, har gjort kunnskap om digital sikkerhet hjemme og på arbeidsplassen viktigere enn noensinne, sier administrerende direktør i NorSIS, Lars-Henrik Gundersen.

Flere er blitt mer bekymret for egen sikkerhet på nett

Ifølge en undersøkelse NorSIS har fått gjennomført*, har hele 1 av 5 nordmenn blitt mer bekymret for sin egen sikkerhet på nett det siste året. Flere har også opplevd å bli økonomisk svindlet eller miste kontroll over sine egne digitale kontoer:

  • 6 prosent har blitt utsatt for svindel det siste året som har gitt dem et økonomisk tap.
  • 5 prosent oppgir at virksomheten de jobber i har blitt utsatt for løsepengevirus i løpet av det siste året.
  • 7 prosent har i løpet av det siste året mistet kontroll over en eller flere av sine kontoer i sosiale medier eller e-postkontoen.

Vil gjøre den digitale hverdag tryggere for folk flest

– Målet med kampanjen er å gjøre den digitale hverdag tryggere for folk flest. Det gjør vi blant annet ved å tilby engasjerende e-læring for virksomheter og befolkningen. Et populært tilbud i sikkerhetsmåneden er en foredragsdugnad der fagmennesker og eksperter stiller sin tid og kunnskap til disposisjon, ved å gjennomføre gratis foredrag for andre virksomheter. I løpet av oktober arrangeres det også en rekke små og store aktiviteter og konferanser som vi har samlet i en oversiktlig kalender. Målet med årets kampanje er å skape engasjement og bevissthet rundt viktigheten av digital sikkerhet – både på arbeidsplassen og hjemme, sier Gundersen.