Philip Jeppson er Sales manager i Winningtemp.
Philip Jeppson er Sales manager i Winningtemp.

Har tradisjonelle medarbeiderundersøkelser utspilt sin rolle?

At medarbeidertilfredshet er viktig, og at det er en forutsetning for å skape kundetilfredshet, har vært kjent lenge. Det er svært krevende å gjøre kundene tilfredse dersom de som skal svare på kundehenvendelsene ikke er fornøyd med sin arbeidshverdag.

Over tid er det etablert relativt standardiserte systemer for å arbeide med medarbeidertilfredshet. Typisk gjennomføres det årlig en stor medarbeiderundersøkelse i hele virksomheten. Uker eller måneder etter at undersøkelsen er gjennomført kommer resultatene fordelt på avdelinger og team. For mange ledere oppleves disse resultatene som en slags eksamen. Ryktet om hvem som har gjort det svært bra, og de som har gjort det dårlig blir et spennende tema som det hviskes om i fortrolige rom.

Resultatene blir gjennomgått på avdelingsmøter, og så arbeider man ofte sammen for å utarbeide planer og tiltak for å forbedre medarbeidertilfredsheten. Så gjentas hele prosessen året etter.

Medarbeidertilfredshet er alt for viktig til at den måles bare én gang i året

Philip Jeppson, som er Sales manager i Winningtemp, sammenligner denne prosessen med å «ta badetemperaturen i januar for å beslutte om man skal bade i august. Medarbeidertilfredshet er alt for viktig til at den kan måles bare en gang i året, sier han.

– For å lykkes med å bygge velfungerende team med høy medarbeidertilfredshet som leverer god service til tilfredse kunder, så må man følge med på medarbeidertilfredsheten i sanntid. Det er bare slik man kan oppdage at tilfredsheten utvikler seg i feil retning tidlig nok, slik at man kan iverksette de riktige tiltakene til rett tid, og før det har blitt et stort problem, forklarer Jeppson.

9 faktorer som påvirker medarbeidertilfredshet

Medarbeidertilfredshet er også for viktig til at lederen kan basere seg på tilfeldige møter ved kaffemaskinen, og så sin egen magefølelse når man vil forbedre tilfredsheten. Forskere ved universitetet i Gøteborg har påvist at det er 9 hovedfaktorer som påvirker om en medarbeider er tilfreds på jobben eller ikke. Disse faktorene er meningsfullhet, autonomi, delaktighet, teamfølelse, personlig utvikling, arbeidsglede, arbeidssituasjon, ledelse og engasjement.

– Ved å måle disse faktorene kontinuerlig på en smart måte får man faktabasert innsikt i de viktigste driverne for medarbeidertilfredshet, og muligheten til å ta tak i utfordringene umiddelbart, understreker Philip Jeppson.

Lytt til podcasten «Hvordan skape vellykkede kundeserviceteam?» med Philip Jeppson og Bjarte Lysand her.


Podcast | I samarbeid med CustomerTrends AS

Faktaboks

  • Winningtemp er en svensk start-up etablert i 2014, og ekspanderte til Norge og England i 2019.
  • De leverer en AI-drevet intuitiv plattform som måler og optimaliserer medarbeidernes engasjement og motivasjon, for å redusere stress, personalomsetning og øke omsetningen.