NY TEKNOLOGI: I prosjektet skal det gjøres blokkjede-verifisert sporing av plastemballasje fra innsamling, sortering og resirkulering til det ender som nye avfallssekker. FOTO: Kedenburg/Grønt Punkt Norge.
NY TEKNOLOGI: I prosjektet skal det gjøres blokkjede-verifisert sporing av plastemballasje fra innsamling, sortering og resirkulering til det ender som nye avfallssekker. FOTO: Kedenburg/Grønt Punkt Norge.

Skal følge plastemballasjen fra innsamling til materialgjenvinning

Norsk Gjenvinning, Norfolier GreenTec AS og Grønt Punkt Norge AS er først i verden ved å bruke blokkjede-teknologi i et pilotprosjekt for sporing av over 600 tonn plastemballasje.

Dette skjer i samarbeid med teknologiselskapet Empower som har utviklet en digital plattform som kobler sammen alle aktørene i avfall- og materialgjenvinningskjeden for å øke sporbarhet og transparens.

Innovasjon gjennom samarbeid

– Vi ønsker å være i forkant med nye løsninger for sporbarhet og rapportering helt fra innsamling, og gjenvinning til ny produksjon, sier Petter Aaby Vebenstad, kvalitetssjef i Grønt Punkt Norge.

Han understreker at både Grønt Punkt Norge og bransjen allerede har god kontroll på håndtering av plast i hvert ledd. Men at det med ny teknologi og tett samarbeid med nøkkelspillere er stort potensial for å oppnå bedre sporbarhet på tvers av leddene.

– Ikke minst kan det gi enda bedre effektivitet og forenkle rapportering, sier Vebenstad.

Gjennom piloten skal Norsk Gjenvinning og Norfolier GreenTec AS gjøre blokkjede-verifisert sporing av plastemballasje fra innsamling, sortering og resirkulering til det ender som nye avfallssekker.

– Vi opplever stadig større interesse rundt sporbarhet og for plasten vi gjenvinner og bruker i nye produkter. Det er spennende for oss å utforske nye løsninger der teknologi kan skape merverdi for våre partnere og kunder, sier Joacim Dubrefjord, Teknisk & Innkjøpssjef i Norfolier GreenTec AS.

Smartere data

– I plattformen åpner enklere datautveksling og verifisering på blokkjeden for nye og sirkulære forretningsmodeller knyttet til opphav og sporingsdata, sier Wilhelm Myrer, CEO i Empower.

Enklere sporing og rapportering er første viktige steg, i tillegg overføres dette til de mer komplekse verdikjedene som trenger bedre insentiv for sporing, blant annet mot utenlandske aktører og lenger ut i verdikjedene. Ved å synliggjøre verdien frem til sluttprodusent skaper det nye synergier.

– Vi jobber med mange ulike avfallsstrømmer over et stort geografisk område og vi ønsker å være i forkant med strategisk samarbeid og teknologi, som bidrar til å bryte ned siloene. Full sporbarhet av avfallsstrømmene er sentralt for Norsk Gjenvinning-konsernet og er videre forankret gjennom Norsk Gjenvinning Downstreams interne compliance-prosesser, sier Tom Erik Mikkelsen, Sales Manager for plastfraksjoner i Norsk Gjenvinning Downstream.

– Blokkjede-teknologi muliggjør full transparens i hele verdikjeden og bærer potensialet til både å minske avstanden mellom avfallsbesitter og gjenvinnere og å tilby den åpenhet som morgendagens markeder for plastavfall vil kreve, avslutter Mikkelsen.

Et viktig steg

Med sporing av leveranser, som inkluderer vekt- og materialdata, fra over 600 tonn plastfolie – fra innsamling til gjenvinning og nytt produkt gir dette viktig innsikt i piloten.

– Vi er veldig glad for at alle partene er med i prosjektet. Dette er vinn-vinn med felles målsetting i å styrke materialgjenvinningsgraden og kommunikasjon til både produsenter og forbrukere. Dette er essensielt for å nå nasjonale og globale målsettinger for sirkularitet, sier Vebenstad.

Faktaboks

Blokkjede (blockchain)

  • Blokkkjede er en sekvens av blokker eller grupper av transaksjoner som er lenket sammen og distribuert mellom brukerne.
  • Det er en uforanderlig oversikt over transaksjoner som ikke krever at du må stole på en ekstern myndighet for å validere ektheten og integriteten til dataene.

Kilde: Medium