Hilde Widerøe Wibe er
Administrerende direktør i Norske Trevarer.
Hilde Widerøe Wibe er Administrerende direktør i Norske Trevarer.

Kommune-Norge vil handle bærekraftig, men får det ikke til

En ny spørreundersøkelse blant 152 ordførere og rådmenn viser et stort flertall for å kjøpe inn langt mer lokalt og klimavennlig, likevel blir pris prioritert. Norske snekkerbedrifter vil ha nytt innkjøpsregelverk, og mener saken kan bli næringsministerens første store seier.

– Offentlige anskaffelser er beregnet til å utgjøre nesten 15 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Derfor er det gode nyheter at 3 av 4 ordførere svarer at de vil handle mer bærekraftig. Problemet er at det ikke skjer i praksis. Denne undersøkelsen bør tolkes som et rop om hjelp, og den hjelpen bør den nye regjeringen gi kommune-Norge umiddelbart, sier Hilde Widerøe Wibe, administrerende direktør i Norske Trevarer.

Wibe leder NHOs bransjeforening for 300 snekkerbedrifter over hele landet. Bedriftene har verksted og fabrikker over hele landet, men opplever ofte at norske kommuner velger utenlandske materialer og produkter ved nybygg eller vedlikehold.

Kommunesektoren bruker ifølge KS over 200 milliarder hvert år på offentlige anskaffelser.

Wibe mener det er helt avgjørende å få på plass et helt nytt regelverk for offentlige innkjøp fort, og peker på tre konkrete gevinster ved at reglene for offentlige anskaffelser endres.

– Vår nye næringsminister Jan Christian Vestre har et brennende engasjement for bærekraft og norske arbeidsplasser. Nå har han en mulighet til å vise at ord følger handling ved å endre innkjøpsreglene. Nye regler blir et politisk kinderegg med effektiv klimapolitikk, flere lokale arbeidsplasser og høyere kvalitet på kommunale bygg. Det vil være en stor seier, sier Wibe.

Undersøkelsen viser stort engasjement for å prioritere lokale leverandører, men det kommer også frem at mange kommuner sliter med vedlikehold av byggene sine.

– Vi ser at hele 88 prosent av ordførere og rådmenn vil prioritere lokale leverandører, men så erfarer vi at det ikke gjøres i praksis. Kommunene går ofte for billige løsninger som går fortere i stykker og som er vanskelige å vedlikehold. Vi trenger regler som tar med samfunnsregnskapet og livstidskostanden til bygg og interiør, ikke bare innkjøpspris, sier Wibe.

Er kommunene virkelig avhengig av regjeringen for å kunne gjøre riktigere valg lokalt i egen kommune?

– Nei, kommuner kan gjøre gode klimavalg selv. Asker skiller seg eksempelvis ut på en positiv måte, og har høye ambisjoner. De har satt seg som mål at alle nye bygg i kommunal regi skal være såkalte nullutslippsbygg – og da blir det førende for valg og innkjøp som gjøres, forklarer Wibe til Kundeserviceavisen.

Les mer om saken her.

Mange kommuner prioriterer ikke gode klimavalg fordi innkjøperne mangler kunnskap om regelverket, klimavennlige alternativ og krav om at miljø skal vektes.

Sentrale funn fra NorgesBarometeret

  • Flesteparten av kommunetoppene prioriterer lav anskaffelsespris
  • 3 av 4 kommuner ønsker at det totale klimaavtrykket skal telle mer ved innkjøp
  • 70 prosent av kommunene har etterslep på vedlikeholdsplanen. En femtedel har ikke en vedlikeholdsplan.
  • 88 prosent av kommunene er enige i at lokale leverandører bør prioriteres
  • 82 prosent prioriterer trematerialer ved innredning og interiør av nye bygg

Om undersøkelsen

110 ordførere og 42 rådmenn har svart på undersøkelsen i regi av NorgesBarometeret på oppdrag fra Norske Trevarer. De 152 kommunetoppene som har svart kommer fra hele landet. Undersøkelsen er tatt opp i tidsrommet mellom 23. september og 7. oktober 2021.

Faktaboks

  • NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge.
  • NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere og rådmenn.