Skjermbilde 2021-12-14 kl. 10.18.12

Målinger | #7 | Hvem måler hva?

Kundeserviceavisen har gjennom artikkelserien «Målinger» denne høsten satt søkelys på ulike undersøkelsene som regelmessig gjennomføres innen områdene kundeservice, kundetilfredshet og omdømme. Bakgrunnen for artiklene er et ønske fra leserne om å få vite mer om hva som er likt og ulikt med de ulike målingene.

Mange virksomheter gjennomfører egne målinger for å få konkrete tilbakemeldinger på hvordan de presterer på ulike områder. I denne artikkelserien har vi tatt for oss offisielle målinger som der resultatene offentliggjøres for alle.

Undersøkelsene vi har kikket nærmere på er:

  1. Kundeservice (KS) indeks
  2. EPSI
  3. Norsk kundebarometer (NKB)
  4. Norsk bærekraftbarometer (NBB)
  5. Kundeservice (KS) Prisen
  6. Traction

Oppsummering – noen hovedtrekk

I hver artikkel er det presentert 10 fakta punkter om de ulike målingene. I tabellen under finner du en enkel oversikt som viser hva som er likt og ulikt. Vi anbefaler deg å lese gjennom alle artiklene for å få et mer komplett bilde.

Matrisen er kvalitetssjekket av prosjektlederne for alle målingene 15. og 16.desember 2021. ILLUSTRASJON: Kundeserviceavisen.

(1) Kobling mot Norsk Kundebarometer (NKB).
(x) = Måles ikke eksplisitt, men inngår som del av driveranalyse i rapporter til enkeltbedrifter.

Informasjon om målingene

Finn enkelt mer informasjon om de ulike målingene her:

#1 Epsi

#2 KS Indeks

#3 Norsk Kundebarometer

#4 Norsk Bærekraftbarometer

#5 Kundeserviceprisen

#6 Traction