F.v.: Kjetil Flåterud Kjededirektør i NorgesGruppen, Hans Olav Bakås CEO Mat-Norge og Helge A Myre IT ansvarlig butikksystemer i NorgesGruppen.
F.v.: Kjetil Flåterud Kjededirektør i NorgesGruppen, Hans Olav Bakås CEO Mat-Norge og Helge A Myre IT ansvarlig butikksystemer i NorgesGruppen.

NorgesGruppen satser på RMA-Teknologi

Mat-Norge er en videreutvikling av en teknologiutvikling som startet i Nærbutikken Hegna Landhandel i 2018. Nå har NorgesGruppen inngått en langsiktig avtale på RMA-Teknologi fra Mat-Norge. Avtalen gjør at butikker under NorgesGruppen ved bruk av denne teknologien kan tilby større fleksibilitet til sine kunder og ansatte.

Kundeserviceavisen har omtalt Mat-Norge i flere artikler tidligere i forbindelse med åpningen av døgnåpne, ubemannede butikker i Norge. Ny teknologi gir nye muligheter både for nærbutikker i grisgrendte strøk, og nå også for de store aktørene på markedet.

RMA-Butikkstyring

RMA-Butikkstyring handler om å jobbe enklere ved bruk av teknologi. Butikken er bestandig betjent fra ansatte som enten befinner seg fysisk i butikken eller sitter på f.eks kundesenter. Kunden kan når som helst få hjelp av en kundevert. Om kundeverten er fysisk i butikken eller sitter på kundesenter utgjør ingen forskjell, begge kan se og snakke med kunden, samt styre kasser og andre ting i butikken, på en trygg, enkel og kundevennlig måte.

RMA er forkortelse for Retail Multi Automation, som henspiller på at løsningen fyller flere manglende brikker i det nødvendige samspillet mellom systemer for å gjøre en butikk uten faste stedbundne ansatte i kassen til en suksess. Viktige brikker er å få tilgang til butikken på en intuitiv måte og få hjelp når det trengs.

– Dette blir et viktig verktøy for å kunne gi våre kunder og ansatte en enda større fleksibilitet, sier kjededirektør i NorgesGruppen Kjetil Flåterud, som har fulgt utviklingen tett siden 2018. Han har lagt til rette for pilotering og testing i flere butikker, hvor teknologien nå har vært i bruk i over 1,5 år.

I dag er det butikker med RMA-Butikkstyring mange steder i Distrikts-Norge og flere er på vei opp. Butikker i full drift: Nærbutikken Hegna Landhandel, Nærbutikken Åmdals Verk, Nærbutikken Svatsum, Nærbutikken Tufsingdal, Nærbutikken Øygardsgrend. I tillegg til Nærbutikken Røvær, Nærbutikken Bruvik og Nærbutikken Melandsjø som er på vei opp nå.

Slik fungerer teknologien

Kunden får enkel adgang til butikken ved å «tæppe» seg inn, ved å bruke betalingskort som «adgangskort», alternativt Apple Pay eller liknende løsninger. Kunde trenger ikke laste ned noen app for å bruke butikken. Inne i butikken handler kunden på vanlig måte i selvbetjeningskasse, og trenger kunden hjelp er det enkelt å få hjelp og snakke med en av våre ansatte, som kan hjelpe og overta styringen av kasse om nødvendig.

Det hele startet som en pilot hvor den første butikken i Norge med RMA-Butikkstyring var Nærbutikken Hegna Landhandel, hvor kunden kunne bruke butikken døgnet rundt, hele året, uten at ansatte måtte være fysisk til stede i butikken døgnet rundt. I tillegg fikk ansatte større fleksibilitet til å jobbe med kunder, fylle på varer og jobbe med andre oppgaver, som viste seg å være noe kunden trivdes med.

– Å få jobbe sammen med Mat-Norge har vært en spennende. De har vist at de har innovasjonskraft og kompetanse til å utvikle løsninger som ikke finnes i markedet i dag, på en måte som oppfyller de krav og forventinger som en stor aktør som oss har, sier IT ansvarlig butikksystemer i NorgesGruppen, Helge A Myre, som legger til at RMA teknologien også gir helt nye muligheter i arbeidet med å tenke lokal bærekraft.

– Dette har vært en spennende reise. Å jobbe med en stor aktør som NorgesGruppen har vært inspirerende og motiverende, vi har sammen fått til mye, men det er fortsatt stort potensiale videre, kommenterer Hans Olav Bakås, CEO i Mat-Norge.

Fornøyde kunder

Den første butikken med RMA-Teknologi ble åpnet i 2018, og erfaringen viser at kundene er fornøyde. Teknologien gir kunden stor fleksibilitet gjennom at kunden han handle når de ønsker det. Undersøkelser viser at kundene trives i disse butikken, og at butikkene skaper ny type kunderelasjon gjennom at kunden får tilliten ved å kunne bruke butikken som de vil i sitt tempo.

Bærekraft

RMA-Teknologien gir store positive effekter på flere viktige områder rundt FNs bærekraftmål. Redusert matsvinn oppnås gjennom utvidete åpningstider, lengre tid å selge mat på og flere kunder. Teknologien gjør at mindre butikker kan få lønnsom drift, som gjør at mat er tilgjengelig nærmere der kunden bor, slik at man reduserer transportbehov for å dra på butikken. Redusert energiforbruk i butikken når ansatte ikke trenger å sitte stille i kassen.

RMATech

All utvikling av den aktuelle teknologien skjer i Norge. Utviklingsmiljøene har bred fagkompetanse med ingeniører i datateknikk, elektro og bygg, PLS (programmerbare logiske styringer), i tillegg til pedagog og personer med lang erfaring når det gjelder analoge og digitale kundereiser. Nøkkelpersonell besitter kompetanse innenfor GDPR (General Data Protection Regulation), PSD2 (Revised Payment Services Directive). Mat-Norge følger tett med i utviklingen når det gjelder regulatoriske endringer i og utenfor Norge, og har tett kontakt og samarbeid med myndighetene om digitaliseringen av Norge i forbindelse med utvikling av tjenester og produkter.