Karl Dag Bærug, nestleder i Kirkens SOS.
Karl Dag Bærug, nestleder i Kirkens SOS.

Eksperter på vanskelige samtaler – Kirkens SOS

Det er travel førjulstid. En periode av året som på papiret skal være fylt av feiring, familie og hygge, men sånn er det dessverre ikke for alle.

Vi gjennomgår alle kriser i løpet av livet, vi opplever utfordringer tap og savn. På de spesielle dagene hvor det legges opp til at man skal ha det særlig bra, vil avstanden til de som har det vanskelig øke. Opplevd ensomhet og sorg blir enda større i julehøytiden. Da er det særlig viktig å ha noen å snakke med. Noen som har tid til å lytte, noen som har anledning til å bruke tid på å se den enkelte. En slik organisasjon er Kirkens SOS. Vi har møtt nestleder Karl Dag Bærug for å snakke om hvordan de arbeider med svært vanskelige samtaler.

Hvor mange samtaler mottar dere på en dag?

– Vi svarer på cirka 500 samtaler hver eneste dag i året, døgnet rundt. Dette er et tilbud som er åpen for alle alltid. Så lenge et menneske trenger å snakke sant om krevende ting i livet sitt så er vi der. Vi møter mennesker i alle aldre, i alle slags sosiale settinger og vi snakker med dem om alle slags tema. Fra direktøren, legen eller presten som vanligvis er den som hjelper andre, til de som alltid har stått litt på siden av samfunnet, forteller Bærug.

Hvordan sikrer dere at de som trenger det slipper å sitte i telefonkø?

– Vi lager prognoser og bruker normtall. Vi vet når på døgnet det er mest behov for oss, og vi vet når på året mennesker har størst behov. Vi gjør det vi kan for å ha flest mulig til å besvare henvendelsene når mennesker kontakter oss, forklarer han.

Hva er tema i de samtalene dere mottar?

– Det er tre hovedtemaer i de henvendelsene vi får. Ensomhet, psykiatri og relasjonsproblemer. I alle samtaler forsøker vi å sjekke ut selvmordsfaren. Det er sjelden innringer nevner dette selv, så vi har trent på å avdekke dette, forteller Bærug.

Hvordan trener dere de frivillige som skal håndtere disse krevende samtalene?

– Det starter allerede i rekrutteringsprosessen. Vi bruker vanlige verktøy som søknad, intervju og referansesjekk for å sikre at kandidatene er egnet for arbeidet. Deretter følger et 40 timers kurs hvor vi jobber mye med hvordan de skal møte mennesker i nød. I kurset får de mange praktiske øvelser som setter dem i stand til å stille alle de vanskelige spørsmålene. De får også oppleve selv hvordan det er godt å bli møtt om man står i en krise. Vi har en grunnholdning om at det er innringer som er ekspert på eget liv. Med utgangspunkt i det forsøker vi gjennom dialog å hjelpe mennesker til å finne veien frem selv, opplyser han.

Hvordan arbeider dere med samtaleinnholdet?

– Der har vi en enkel og god modell som er: se – støtte – styrke. Se handler om å møte, skape kontakt og avdekke hva dette er for slags samtale. Hva er det den andre trenger, hva er det vi kan bidra med. Hoveddelen av samtalen er støtte. I denne delen lar vi innringer fortelle om livet sitt. Vi prøver hele tiden å sjekke ut at det vi tror vi hører faktisk er det innringer mener. Det å sjekke ut underveis i samtalen er viktig. I den siste delen av samtalen handler det om styrke. Der finner vi sammen veien videre. Hva er det å se frem mot? Er det ressurser i deg eller dine omgivelser som kan mobiliseres for at du skal klare å stå i det vanskelige. Den enkle modellen se-støtte-styrke fungerer forbausende godt i krevende samtaler.

Hvordan ivaretar dere de frivillige?

– Vi tenker at innføringskurset er avgjørende viktig. Det gjennomfører vi med alle om de er utdannede psykologer eller studenter. Alle må ha samme grunnutdanning, ingen slipper unna. Etter krevende samtaler er kollegene viktige. Vi sitter sammen, og etter en krevende samtale må man kunne ta tak i en kollega for å avreagere. Alle har taushetsplikt så de kan snakke åpent om ting som har berørt dem sterkt. I tillegg så har alle de frivillige rett og plikt til å gå tid jevnlig veiledning. Der bearbeides opplevelser og følelser i mindre grupper ledet av erfarne veiledere, forklarer han.

Hva tenker du er viktig læring å dele med andre?

– Et viktig tema for oss i Kirkens SOS er at det ikke må handle om oss og dem. Vi som veiledere og frivillige, og dem der ute som trenger hjelp. Vi er alle mennesker som lever livene våre så godt vi kan. Vi har ulike roller i ulike livsfaser. Vi kan alle veilede og være den sterke i enkelte faser, og så kan samme person ha det vanskelig og ha behov for støtte i andre faser. Det at alle tenker at de fort kan sitte i begge ender av telefonen er viktig. Likeverdet er en grunnholdning i arbeidet vårt, avslutter Karl Dag Bærug.


Podcast i samarbeid med CustomerTrends AS.

Faktaboks

  • Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett.
  • Der er det alltid noen som tar imot samtaler, hver eneste dag, døgnet rundt, også i ferier og høytider.
  • Kirkens SOS ønsker å fremme livsmot og håp for den som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise, og som kjenner at livet utfordrer. De tåler å høre, og de har tid til å lytte.