Kredinor Strømtelefon skal være en rådgivingstjeneste for å gi privatøkonomisk råd og veiledning til folk som sliter med å betale høye regninger. Her treffer kunden et spesialistteam og får hjelp til å sortere i privatøkonomien og gjenvinne kontrollen. På bildet ser vi Ole Marius Thorstensen, fungerende administrerende direktør i Kredinor. Foto: Bård Gudim.
Kredinor Strømtelefon skal være en rådgivingstjeneste for å gi privatøkonomisk råd og veiledning til folk som sliter med å betale høye regninger. Her treffer kunden et spesialistteam og får hjelp til å sortere i privatøkonomien og gjenvinne kontrollen. På bildet ser vi Ole Marius Thorstensen, fungerende administrerende direktør i Kredinor. Foto: Bård Gudim.

Inkassoselskap etablerer egen rådgivningstelefon på grunn av høye strømpriser

Kredinor Strømtelefon åpnet 22. desember 2021, og er et tiltak for å forebygge inkassokrise for norske strømkunder i vinter.

– Som Norges største inkassoselskap etablerer vi en egen rådgivingstelefon. Kredinor Strømtelefon skal være en hjelpetjeneste til de som sliter økonomisk på grunn av høye strømpriser. Vi ønsker å forebygge de økonomiske problemene som nå er i ferd med å tårne seg opp, og støtte dem som har ekstra utfordringer, sier Ole Marius Thorstensen, fungerende administrerende direktør i Kredinor.

Kredinor følger opp ubetalte krav til om lag halvparten av det norske strømmarkedet, og så sent som i 2019 behandlet selskapet mer enn en halv million inkassokrav rettet mot norske forbrukere og bedrifter.

– Nå setter vi opp et eget spesialistteam som strømkundene kan kontakte for å få konkret hjelp, slik at de kan få kontroll med sin økonomi og sine utestående strømkrav, sier Thorstensen.

Frykter strømsjokk

I 2020 gikk antall inkassosaker ned, som en følge av pandemien og historisk lave strømpriser, men med de vedvarende høye strømprisene forventes det at antall inkassosaker innenfor energi kan øke betydelig i tiden som kommer.

– Kredinor Strømtelefon skal gi praktisk hjelp til folk med høye strømregninger kombinert med en utfordrende økonomi. Vi må huske at strømregningen bare er en del av alt det en person skal betale – telefon, bredbånd, forsikring, husleie, transport, renter og avdrag, mat og drikke og annet som hører til i en husholdning kommer i tillegg, sier Thorstensen.

Som inkassoselskap følger Kredinor myndighetenes retningslinjer for oppfølging av ubetalte krav, og kan trå til med mer hjelp når det røyner på for ulike kundegrupper. Nå kan flere enn tidligere rammes fordi den høye strømprisen kommer i tillegg til de øvrige utgiftene husstanden har.

– Skyhøye strømregninger går ut over den totale privatøkonomien. Vi vet at NAV-kontorer tar imot henvendelser fra mange fortvilede mennesker nå. Vår økonomiske rådgiving vil bidra til at kunden får oversikt og klarer å betale mer enn ellers, sier Thorstensen.

Hva er Kredinor Strømtelefon?

 • Direktelinje for strømkunder som sliter økonomisk på 21609280
 • Rådgivingstelefon som åpner onsdag 22. desember kl 08.00
 • Åpningstider mandag-fredag kl. 8-21 og lørdag kl. 10-15
 • Et eget spesialistteam i Kredinor
 • Inkassorådgiving som tar for seg helheten i kundens økonomi
  – Fortløpende dialog med kunder som henvender seg
  – Kartlegge kundens økonomiske forpliktelser
  – Kontakter de som har krav ut fra dialog med kunden
  – Setter opp en økonomisk plan for kunden
  – Diskuterer økonomisk plan og prioriteringer for betaling

Faktaboks

 • Kredinor Strømtelefon blir en rådgivingstjeneste for å gi privatøkonomisk råd og veiledning til folk som sliter med å betale høye regninger.
 • Direktenummeret er 21609280.
 • Her treffer kunden et spesialistteam og får hjelp til å sortere i privatøkonomien og gjenvinne kontrollen.