Christian Thu er salgsdirektør i Amedia.
Christian Thu er salgsdirektør i Amedia.

– Nå fases tredjeparts «cookies» ut

Hvil i fred for dere kommer ikke til å bli savnet, sier salgsdirektør Christian Thu i Amedia. I denne artikkelen tar han for seg interessante sider innen markedsføring og kjøp av annonser for promotere bedrifter og produkter/tjenester.

Enkle løsninger gir nødvendigvis ikke effekt

Norske markedsførere må passe seg for at de ikke blir lurt av de internasjonale tech-gigantenes enkle løsninger. For det enkle er ikke alltid nødvendigvis det beste – spesielt når det handler om effekt i form av forvaltning av merkevarer eller salg av varer og tjenester.

Kanskje har enkle løsninger gitt mange følelsen av det å være effektiv – som igjen er lett å koble til effekt for selskapets salg eller merkevarens utvikling. Men vi må ikke undervurdere hva effekt egentlig er – og måling av nettopp effekten.

Det å være enkel og effektiv betyr ikke nødvendigvis at du får effekt av annonseringen.

Google og Facebook lager fantastiske tjenester og produkter. Jeg ser ingen grunn til å kritisere dem på dette området – snarere tvert imot. De kom tidlig på banen med løsninger som folk forsto, og ikke minst, enkle løsninger for annonsekjøp. De har brukergrensesnitt som gir deg lyst til å kjøpe. Og dagens salg handler faktisk i stor grad om hvordan kunden skal kjøpe. Altså på kundens premisser.

På dette området har publisistbransjen sovet i timen, norske medier inkludert. Vi har undervurdert kjøpsprosessen rundt annonser i mange år. Men nå har vi ikke bare erkjent det. Vi har gjort noe med det – og vi gjør noe med det. Dette skjer hos Schibsted, hos Amedia og mange flere her hjemme. Det være seg både selvbetjente og automatiserte kjøpsløsninger.

Mange – også annonsekjøpere – er bekymret for dominansen til Google og Facebook

ANFOs «Den Store annonsørrrapporten» er viktig for oss som driver med markedsføring. Her kommer det frem hvordan annonsører føler, tenker og hva de planlegger å gjøre fremover. Her formidles det at norske annonsører også heier på norske medier, men også at de er bekymret dominansen til Google og Facebook, bekymret for manglende transparens, tredjepartsmålinger, synlighet på annonser i internasjonale nettverk, risiko rundt annonsemiljøer, personvernregler, annonsesvindel med mer.

Jeg forstår de bekymringene som her ramses opp – og ikke minst illusjonen om at såkalte tredjeparts «cookies» kunne løse alt av problemstillinger om å treffe målgruppen på riktig sted, til riktig tid, til lavest mulig pris med mer. Denne vrangforestillingen har ført den digitale annonsetankegangen på ville veier. Hele konseptet har vært en utopisk illusjon.

Nå fases tredjeparts «cookies» ut. Hvil i fred. Dere kommer ikke til å bli savnet.

For nå kan disse «småspionene», som faktisk ikke har vært kvalifisert til jobben sin, erstattes av bedre løsninger. Nemlig mediers førstepartsdata. Her har norske medier som Schibsted, Amedia og Aller førstepartsdata i verdensklasse. Vi har både nasjonal og hyperlokal rekkevidde. Og vi samarbeider med annonsører og mediebyråer for å skape gode og helhetlige kundereiser basert på annonsørdata og vår førstepartsdata – i verdensklasse!

De internasjonale tech-gigantene har tatt godt over 50 prosent av de digitale annonsekronene

Men selv om bekymringene er der, og har vært der lenge, så har de de internasjonale tech-gigantene tatt godt over 50 prosent av norske annonsørers digitale annonsekroner. De har faktisk over en tredjedel av det totale annonsemarkedet i Norge.

Men det blir feil å si at Facebook og Google er et onde i den norske annonsefloraen. Vi trenger en helhet. Vi trenger alternativer – og vi trenger både sekundære og primære medier til ulike kommunikasjonsoppdrag med ulike målgrupper og målsettinger. Vi trenger en mediemiks og vi trenger en kanalmiks.

Kundereisen viktig

Jeg mener at markedsførere må tenke mediemiks og kanalmiks – pluss selve kundereisen – og effekten av det man beslutter. Det er det som gir resultater, på kort og på lang sikt. Og samtidig bør vi huske at miksen som var korrekt for kampanje A, kanskje ikke nødvendigvis er god nok eller riktig for kampanje B.

Mediemiksen handler ikke bare om plattformer og kanaler for kommunikasjon. Det handler vel så mye om trygghet og relevans for merkevaren. Miljøet er og blir alltid viktig. For annonsen, for merkevaren, men også for avsenderen.

Og på dette området har de norske mediene et stort forsprang. Det handler om vårt redaksjonelle ansvar og våre samfunnsoppgaver. Våre medier er troverdige, har veldig høy tillit blant det norske folk og vi er relevante – hver eneste dag. Du er trygg hos oss og vi tar alltid personvern på aller høyeste alvor. Dette er en god kontekst for merkevaren din, budskapet ditt og ikke minst målgruppen din.

Du trenger ikke å boikotte tech-gigantene for å redde verden. Men du må heller ikke forveksle enkelthet og kortsiktighet med effekt. Tenk målgruppe, mediemiks og hele kundereisen. Kjøp norske medier fordi det gir deg som annonsør innsikt, verdi og effekt for investeringen.

Effekt og effektivitet er to begreper med ulikt innhold!