Kredinor venter en økning i antall henvendelser når strømfakturaer fra desember/januar går til inkasso, og har etablert en spesialtelefon for de som trenger noen å snakke med. Kredinor Strømtelefon er et kostnadsfritt tilbud om økonomisk rådgiving til de som sliter økonomisk på grunn av høye strømregninger. Foto: Shutterstock.
Kredinor venter en økning i antall henvendelser når strømfakturaer fra desember/januar går til inkasso, og har etablert en spesialtelefon for de som trenger noen å snakke med. Kredinor Strømtelefon er et kostnadsfritt tilbud om økonomisk rådgiving til de som sliter økonomisk på grunn av høye strømregninger. Foto: Shutterstock.

Kredinor rigger seg for økning i strømhenvendelser

Inkassobyrået melder fredag 14.januar i en pressemelding om en jevn strøm av henvendelser inn i det nye året, men etterdønningene av høye strømregninger ventes likevel ikke før i slutten av februar.

–Vi venter en større økning av henvendelser i februar og mars, for det er da etterdønningene fra de høye strømregningene vil komme som inkassosaker. Nå bruker vi tiden til å rigge oss som best vi kan for å hjelpe folk som ikke kan betale regningene og ta imot henvendelsene vi vet vil komme. Akkurat i disse dager er det energiselskapene som kjenner sterkest på trykket fra kundene, sier Ole Marius Thorstensen, fungerende administrerende direktør i Kredinor.

45 dager til det blir en inkassosak

Fra strømregningene sendes ut til de overføres inkasso kan det gå rundt 45 dager. Før en sak sendes til inkasso vil man motta et inkassovarsel med 14 dagers betalingsfrist.

Kredinor merker likevel en økende trafikk av henvendelser. Størst er trafikken til vanlige telefonlinjer og chat, men henvendelser til den nye rådgivingstelefonen Kredinor Strømtelefon er også økende.

Overskrifter som dette har preget avisene i over en måned allerede. Her fra E24 20.desember 2021.

– Fellesnevneren for henvendelsene er at folk ikke klarer å betale strømregningene de har fått, samtidig er også kapasiteten til å betale andre regninger i faresonen. De ønsker veiledning om hva som skal prioriteres og diskutere utsettelser eller delbetaling, sier Thorstensen.

Kredinor følger opp ubetalte krav til om lag halvparten av det norske strømmarkedet. Thorstensen understreker at det er flere faktorer som spiller inn før høye strømregninger forplanter seg videre og blir inkassosak.

– En faktor er øvrige utgifter og regninger folk har. En annen er konsekvensene av myndighetenes tiltak. I tillegg vet vi at mange energiselskap strekker seg langt for å imøtekomme kunder som har det vanskelig. Likevel kan ikke de strekke seg for langt, fordi det går ut over egen likviditet og lønnsomhet, samtidig som utsettelser medfører at man skyver regningene for mye foran seg, sier Thorstensen.

Rigger seg for å forebygge inkassokrise

Kredinor Strømtelefon åpnet for tre uker siden, og er ment å bidra til forebygging av inkassokrise for norske strømkunder i vinter. Løsningen er i ferd med å bli kjent. Gjennom strømtelefonen får folk som sliter med å betale høye regninger privatøkonomiske råd og veiledning. Her treffer kunden et spesialistteam og får hjelp til å sortere i privatøkonomien og gjenvinne kontrollen.

– Kredinor Strømtelefon skal både være løsningsorientert her og nå, men også bidra til å forebygge de økonomiske problemene som nå er i ferd med å tårne seg opp, og støtte dem som har ekstra utfordringer, sier Thorstensen.

Spesialistteamet er satt opp for å kunne gi strømkunder som sliter med økonomien mer konkret hjelp, til å få kontroll med sin økonomi og sine utestående krav.

– Det virker som om vi har truffet spikeren på hodet, både med tidspunktet og tilbudet. Strømtelefonen er nesten for bra til å være sann, dette er god inkasso sa en av kundene her om dagen når vedkommende hadde fått hjelp fra oss, sier Thorstensen.