F.v.: Ordfører i Osterøy kommune, Lars Fjeldstad, og eier av Nærbutikken Bruvik, Jan Hesjedal. FOTO: Mat-Norge.
F.v.: Ordfører i Osterøy kommune, Lars Fjeldstad, og eier av Nærbutikken Bruvik, Jan Hesjedal. FOTO: Mat-Norge.

Bruvik inn i fremtiden

En stolt ordfører i Osterøy kommune, Lars Fjeldstad, kunne denne uken åpne den høyteknologiske dagligvarebutikken Nærbutikken Bruvik, Osterøy, utenfor Bergen. – Dette er milepæl for Osterøy kommune. Innovative butikker som satser på fremtiden er viktig for å sikre en bærekraftig utvikling i kommunene, sa Fjelstad i sin tale til de fremmøtte.

Nærbutikken Bruvik, som ble nystartet i 2009, er en del av Kjøpmannshuset. Butikkeier Jan Hesjedal jobber stadig for å gi et godt tilbud til lokalbefolkningen og turistene, hvor overgang til høyteknologisk butikk fra Mat-Norge har vært et viktig prosjekt å få realisert. Både lokalbefolkningen og turister kan nå nyte kjøpsopplevelsen med butikkens delvis selvbetjente løsning, som gir kunden mulighet til å handle da det passer dem best.

Her klipper ordføren snoren med representanter fra både kommunen, Merkur-programmet og Kjøpemannshuset, som er en del av NorgesGruppen, tilstede. FOTO: Mat-Norge.

Med dette så er nok en høyteknologisk butikk med godkjent RMA-Butikkstyring i full drift i Norge, og flere åpninger er rett rundt hjørnet. Dette betyr at Mat-Norge vil ha 21 butikker med RMA-teknologi i full produksjon i løpet av kort tid.

– Det har vært inspirerende å se hvordan butikkeier Jan Hesjedal har ledet prosjektet og arbeidet med implementeringen av RMA-Butikkstyring, sier Hans Olav Bakås. Han er CEO i Mat-Norge, og har fulgt installasjonen og igangkjøringen av denne butikken tett.

Hvordan har responsen blant kundene vært?

– Responsen har vært veldig god. Det er jo alltid noen som er litt forsiktige og skeptiske, men veldig mange, både eldre og yngre, synes også dette er spennende, sier butikkeier Jan Konrad Hesjedal til Kundeserviceavisen.

Dette er nok viktig for hele bygdesamfunnet. Med denne utviklingen kan butikken forbli limet og samlingspunktet i bygden i lang tid fremover.

Han forteller videre han ser på den døgnåpne butikken som et godt tilbud til de fastboende, men tror også dette vil bli en suksess blant turister.

– Vi har mange turister som kommer her, blant annet for å gå til Bruviknipa (822 moh). Så jeg må få opp en stor plakat og gjøre alle turistene oppmerksomme på at de kan handle hos oss både sent og tidlig, ukedager som helg, fortsetter Hesjedal.

Hva tenker de ansatte om at butikken er blitt høyteknologisk?

– De er veldig positive. Men det er mye vi må sette oss inn i, og nye rutiner som må etableres. Men det er morsomt å kunne styre kassefunksjonen, ja hele butikken, fra telefonen. Jo, dette er nok fremtiden, sier en oppstemt Hesjedal.

Avgjørende for lokalsamfunnet

Kundeserviceavisen har også fått en prat med Kjell Ivar Bruvik, som er på jevnlig besøk på familiegården på Bruvik.

Kjell Ivar Bruvik bor i Bergen og er til daglig banksjef i SR Bank. FOTO: Privat.

Hvor viktig tror du denne satsingen er for lokalsamfunnet?

– Dette er gjevt for Bruvik-bygden. Et nyskapende tilbud som vil komme fastboende og tilreisende til nytte. Gøy at Bruvik er tidlig ute blant kjøpmannsstanden og viser vei med viktige bidrag for fremtidens bygdesamfunn. Og så håper jeg personlig service i kjernetiden alltid vil være bærebjelken i konseptet. Det tror jeg er avgjørende for både bruk, lønnsomhet, trivsel og for selve bygden, oppsummerer Kjell Ivar Bruvik.