FOTO: Carl Martin Nordby
FOTO: Carl Martin Nordby

To millioner digitale nabovarsler

– Gevinstpotensialet er stort. Ordningen gjør at man slipper å bruke tid og penger på spore naboer manuelt, og sende dem dyre rekommanderte brev. Så langt innebærer digitale nabovarsler en besparelse på om lag 500 millioner kroner, sier direktør i Direktoratet for byggkvalitet, Per Arne Horne, i en pressemelding på NTB.

 

Her er pressemeldingen fra Direktoratet for byggkvalitet:

Nok en milepæl er nådd for digitaliseringen av byggenæringen.

– Mange forbinder byggenæringen med håndverk, materialer og byggeplasser. Gode håndverkere er minst like viktige i fremtiden, men skal byggenæringen få godt grep om sirkulærøkonomi, bærekraft, effektivitet og likebehandling, må den også bli digital, sier kommunal- og distriktsminister, Bjørn Arild Gram.

Mye å spare

Norske kommuner behandler rundt 90 000 byggesøknader i året. At nabovarselet sendes digitalt, innebærer store besparelser for søkere. Nå har to millioner naboer blitt varslet digitalt.

– Den tidligere løsningen var både dyrere og mer tidkrevende. At alt nå skjer digitalt, er en betydelig forenkling for dem som skal bygge, sier Gram.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet, og er en pådriver i arbeidet med digitaliseringen av byggenæringen.

– Gevinstpotensialet er stort. Ordningen gjør at man slipper å bruke tid og penger på spore naboer manuelt, og sende dem dyre rekommanderte brev. Så langt innebærer digitale nabovarsler en besparelse på om lag 500 millioner kroner, sier direktør i Direktoratet for byggkvalitet, Per Arne Horne.

Statsråden trekker frem at ordningen også gjør det enklere for naboer å slippe til, og bli hørt.

– Den store økningen i antallet digitale nabovarsler gjør også at vi fjerner en barriere for naboer som ønsker å komme med merknader. At berørte parter slipper til tidlig i prosessen på en ryddig og forutsigbar måte, bidrar trolig til at vi unngår konflikter, sier Gram.

Digitale byggesaker

Fellestjenester BYGG er en digital løsning for byggesøknader utviklet av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Tjenesten er utviklet sammen med leverandører i byggenæringen og tilbyr digitaliserte og delvis automatiserte tjenester for innlevering av byggesøknader. Per i dag leveres rundt halvparten av de profesjonelle byggesøknadene gjennom systemet. Bruken av nabovarseltjenesten har doblet seg siden slutten av mai 2020.

– I samarbeid med bransje og andre aktører, har vi kommet et stort skritt på vei mot digitalisering av byggesaksprosessen. En annen gledelig utvikling er at 60 prosent av landets kommuner har anskaffet løsningen for digital saksbehandling, eByggeSak, sier Horne.


Artikkel er hentet fra pressemeldingen til Direktoratet for byggkvalitet på NTB, 22.februar kl. 07:30