Kristin Hareide, direktør for miljø i Fretex.
Kristin Hareide, direktør for miljø i Fretex. FOTO: Morten Bendiksen

Kristin fra Fretex tok et valg i 2016

Kristin Hareide er direktør for hele miljøvirksomheten i Fretex. Kristin har lang erfaring fra å lede butikkvirksomheten, og fra tidligere arbeid. Hun tok et bevisst veivalg i 2016 – om å jobbe med mennesker, bærekraft og miljø. Kundeserviceavisen tar en lørdagsprat med Kristin.

Kristin Hareide, kan du fortelle litt om din bakgrunn og der du er i dag?

– Jeg har mange års erfaring nasjonalt og internasjonalt innen salg, merkevarebygging og forretningsutvikling i mote- og skjønnhetsbransjen. De fleste selskapene jeg har jobbet for har hatt fokus på å tjene mest mulig penger for sine eiere, og det har preget de fleste valgene de har tatt. Jeg tok et bevisst veivalg i 2016 da jeg begynte å jobbe for et selskap som er eid av Frelsesarmeen og der fokuset er på bærekraft, mennesker og miljø.

Hva kan være en helt vanlig dag på jobben for deg?

– En helt vanlig dag på jobben innebærer samtaler og møter med kollegaer og med eksterne samarbeidspartnere om forskjellige prosjekter vi er involvert i. I disse dager samarbeider vi tett med Frelsesarmeen for å støtte deres arbeid i Ukraina og landene rundt slik at de får samlet inn midler til å møte lokale behovene.

FOTO: Kristin Hareide LinkedIn-profil

Hvordan er det å være en leder, hva gjør det med deg?

– Jeg føler et stort ansvar overfor de ansatte i selskapet og våre eiere. Jeg har ikke svarene på alt, men er heldigvis del av et fantastisk team med dyktige kollegaer som har stor kompetanse på sine fagområder og sammen er vi dynamitt. Jobben min er å sørge for at vi alle drar i samme retning, og at vi gjør hverandre gode.

– Ofte er det de ansatte ute i organisasjonen som har de beste forbedringsforslagene fordi de ser hvor skoen trykker, derfor er det viktig for oss å involvere de ansatte i de forskjellige prosessene for forbedring og utvikling. Og så blir det ledergruppens og mitt ansvar å se hvordan vi kan finne gode løsninger for å effektivisere driften ut ifra et helhetsperspektiv.

Hva er 3 topprioriterte ting i hverdagen, eller hjertesaker for deg?

– 1: Sørge for trivsel blant de ansatte, at vi har et godt arbeidsmiljø og at vi jobber mot felles mål. Våre fantastiske ansatte representerer merkevaren Fretex hver eneste dag og deres engasjement og kompetanse er ubetalelige.

2: Spre fakta og kunnskap om gjenbruk og miljø ved å delta aktivt i samfunnsdebatten. Fretex har stor kompetanse på dette området etter mange års erfaring som eneste aktør i Norge med egne sorteringsanlegg.

3: Bidra i størst mulig grad til Frelsesarmeens sosiale arbeid i Norge. 10% av all bruktomsetning i Fretex går direkte til dette arbeidet.

Hva er det viktigste målet og visjonen i Fretex, etter din mening?

– Visjonen til Fretex er at vi skal gi folk grunn til å tro på framtiden. Formålet vårt er at vi skal bidra til at mennesker får og beholder arbeid, og bidra til et bedre miljø gjennom gjenbruk. Våre ansatte føler stolthet over at de er med på å bidra til Frelsesarmeens sosiale arbeid for de som trenger det i Norge og det medfører et stort engasjement.

Hva er det viktigste fokuset for deg, for å yte god service og ta vare på kunder og ansatte?

– Å lytte til kundene våre og tilby dem gode handleopplevelser. Vi er opptatt av å ha en god dialog med kundene for å sikre at vi møter deres ønsker og preferanser. Et resultat av dette er lanseringen av Fretex Arkivet- butikkene som ligner mer på «vanlige» butikker og hvor varegrupper og vareutvalg er mer forutsigbart.

– Vi plukker ut det beste av det vi vet Arkivet-kundene ønsker, og pakker det inn i en hyggelig atmosfære for å gi kundene en opplevelse av å finne noe unikt og spesielt. Det krever stor kompetanse av våre ansatte i alle ledd når man opererer med én av hver vare slik vi gjør, så vi jobber aktivt med kurs og opplæring innenfor forskjellige fagområder for å styrke dette.

– Jeg er også opptatt av giverne, det er tross alt de som muliggjør arbeidet vi gjør i Fretex. Det skal være enkelt å gi til Fretex og vi bruker alle anledninger vi har til å takke giverne.

Hva er god kundeservice for deg som kunde, privat?

– Å bli behandlet som enkeltperson, ikke som en forlengelse av en kundegruppe, og å oppleve at mine ønsker og behov faktisk betyr noe.

Hva tenker du er viktig for å holde på kunder i Norge nå for tiden?

– Til tross for økende digitalisering og netthandel, mener jeg det er viktig å støtte opp om lokale, mindre aktører som står på for å skape spennende nærmiljøer. Det er dessverre ikke alle som har overlevd pandemien, men de som er igjen har behov for ekstra støtte for å bestå. De bidrar til gode fysiske opplevelser og bygger verdifulle relasjoner mellom mennesker.

Hva tror du er fremtiden for kundeservice i Norge, og for dere? (for eksempel AI, chatbot, teknologi, trender)

– Vi ser at det er store muligheter for utvikling på dette området og at vi som selskap har potensiale til forbedring. Utfordringen vår blir å utforske mulighetsrommene basert på teknologi utviklet for mer generelle driftsmodeller og se om de kan skreddersys til vår driftsmodell med én av hver vare.

Andre tips, råd eller innspill rundt kundeservice?

– Verdsett alle som kommer i kontakt med selskapet eller som kommer inn i lokalene/butikkene som potensielle kunder. Deres opplevelse vil fargelegge deres fremtidige handlemønster, og er en unik sjanse til å skape lojale kunder.