Linda Berg-Heggelund, generalsekretær. Foto: Mental Helse
Linda Berg-Heggelund, generalsekretær. Foto: Mental Helse

– Vi har oppbemannet tjenestene så godt vi kan

Krigen i Ukraina har enorme ringvirkninger. Mange er engstelige og kjenner på utrygghet. Da kan det være godt å ha noen å snakke med. Krisetjenestene merker stor pågang om dagen, blant annet Mental Helse. Kundeserviceavisen hører med dem hvordan det går i disse dager.

– Vi har en pågang av henvendelser som omhandler frykt for krig, og den situasjonen Europa befinner seg i, sier Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse.

Mental Helse har krisetjeneste flere kanaler for folk å kontakte dem, og behovet for kontakt har økt betraktelig den siste tiden.

Tallet er økende

– I løpet av en normal helg kan vi motta henvendelser på mellom 0-5 samtaler som omhandler krigstanker/frykt, forteller generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund.

– Nå har tallet økt betraktelig. Sist helg mottok vi i overkant av 250 slik henvendelser, og tallene er økende. Dette gjelder alle våre samtaletilbud.

Empati og redsel.

Bergersen kan også fortelle at hovedvekten av henvendelse om krigen kommer på hjelpetelefonen 116 123, og på chatten sidetmedord.no.

Men de har også en økning i foreldresupport, der foreldre ønsker å vite hvordan de best kan snakke med barna om det som skjer.

FOTO: Mental Helse logo

Tematikken som går igjen hos Mental Helse, er:

  1. Frykt for 3. verdenskrig
  2. Frykt for atomkrig
  3. Hvordan prate med barn om krig?
  4. Hvordan vil dette påvirke Norge?
  5. Empati med de som er rammet

Krevende dager

– Det er et stort aldersspenn på de som tar kontakt med oss, de som benytter chattetjenesten sidetmedord.no er i hovedsak under 28 år, mens de som ringer er eldre, forteller Berg-Heggelund.

– Vi har oppbemannet tjenestene så godt vi kan, men dessverre er det slik at vi ikke har ressurser til å snakke med alle som prøver å ta kontakt med oss. Vi oppfordrer de som «havner i kø» til å ringe igjen, eventuelt benytte andre svartjenester.

Hverdagshelter i krevende tider. 

Pågangen på svartjenestene er stor, og har vært voksende siden begynnelsen av pandemien.

Hvordan er det for ansatte på kontoret å arbeide under en slik krise?

– Det er selvfølgelig svært krevende for våre veiledere, samtidig er de godt skolerte ansatte som er drevne på å snakke med mennesker om vanskelige temaer, og med mennesker som er redde, sier Berg-Heggelund.

– De er absolutt hverdagshelter som gjør en svært viktig jobb i krevende tider.

Å holde motivasjonen oppe

– Det å kunne være et medmenneske for andre er en motivasjon i seg selv. Vi vet at vi gjør en forskjell, og at vi er den trygge personen som innringer /chatter kan snakke med, sier generalsekretær Berg-Heggelund.

Vi er der for deg.

– Mental Helse er Norges største og eldste svartjeneste, vi har stått i krevende situasjoner tidligere, og har nettopp komme ut av en pandemi som har preget arbeidshverdagen i stor grad.

Og for dem som synes at er vanskelig om dagen, kan Mental Helse komme med noen råd:

– Dersom du har vanskelige tanker/er redd, snakk med noen du stoler på. Eventuelt ta kontakt med våre ulike svartjenester, sier Berg-Heggelund.

– Skjerm deg selv fra nyhetsinntrykk, skru av push-varsler, og bestem deg for når og hvor mye du skal se på nyhetene. Søk informasjon fra objektive kanaler, unngå å være for mye på SoMe (dette gjelder særlig barn og ungdom som får mye feilinformasjon fra f.eks. TikTok og andre SoMe), gjør noe hyggelig enten alene eller sammen med andre.


Trenger du noen å snakke med? HER kan du finne informasjon om kontakt til Mental Helse.