Lovise Stette-Høyberg, giverserviceansvarlig Leger uten grenser
Lovise Stette-Høyberg, giverserviceansvarlig Leger uten grenser

– Krevjande å forhalde seg til krigen reint personleg

Krigen i Ukraina rammer mange. Noen som må trå til når en krise oppstår, er humanitære organisasjoner. Kundeserviceavisen har snakket med noen av organisasjonene, som har merket en stor pågang i alle sine kanaler. I dag prater vi med Leger uten grenser. – Kampene flytter seg hele tiden og endres hver time.

– Den siste veka har vi opplevd ein auka pågang i e-post-henvendingar i forbindelse med krigen i Ukraina, sier Lovise Stette-Høyberg, giverserviceansvarlig i Leger uten grenser.

Hun kan fortelle at mange ønsker råd til hvordan de kan hjelpe, enten ved å donere penger, materiell, eller ved å selv bidra med sin kompetanse som feltarbeider.

Krevende dager

Dette skriver Leger uten grenser på sine hjemmesider om situasjonen i Ukraina:

«Den alvorlige situasjonen gjør det nå helt kritisk å sørge for at mennesker har tilgang til helsehjelp og medisiner. Situasjonen utvikler seg raskt, og vi forbereder oss på å kunne reagere i takt med behovene på bakken. Vi jobber nå kontinuerlig med hvordan og hvor vi kan gi upartisk humanitær hjelp på en trygg måte.»

– Vi har definitivt opplevd ei auke i antal henvendingar frå folk som ynskjer å støtte oss ved å bli fast gjevar eller støtte oss med eingongsbelaup. Vi blir i hovudsak kontakta av gjevarar via e-post og telefon, men også via sosiale medium, sier Stette-Høyberg.

Hvordan er det for ansatte å arbeide og ta imot henvendelser på kundesenteret?

Krevjande reint personleg.

– Vi har ikkje opplevd så veldig stort press i forbindelse med giverservicen vår, utanom diverse spørsmål om korleis folk kan hjelpe i forbindelse med situasjonen i Ukraina.

– Men det har sjølvsagt vore krevjande å forhalde seg til utviklinga av krigen reint personleg, også ettersom vi stundom blir kontakta av fortvilte personar i utlandet som formidlar tøffe historier og etterspør medisinsk assistanse til seg sjølv eller bekjende, sier Stette-Høyberg.

Giveransvarlig Stette-Høyberg legger samtidig til at hun tror at de kanskje er godt rustet for slike situasjoner.

– Eg har ein idé om at dei av oss som jobbar med humanitært organisasjonsarbeid i slike tider er ekstra godt rusta til å bearbeide desse vanskelege tema, ettersom vi kanskje i større grad enn andre får diskutert og reagere på utviklingane i fellesskap.

Foto: Leger uten grenser, logo

Lang fartstid

– Det er viktig for oss at folk som kontaktar oss eller besøker vår nettside skal få god informasjon om kva vi gjer i forbindelse med situasjonen i Ukraina, sier Stette-Høyberg.

– Men til vanleg er det viktigaste å sikre at våre gjevarar blir godt ivaretekne og at gjevarane som kontaktar oss får den hjelpa dei treng eller svar på spørsmåla dei har.

En eskalerende konflikt.

Leger uten grenser har lang fartstid bak seg som humanitær organisasjon, og er vant til å måtte håndtere og takle utfordrende situasjoner.

– Vi har prosjekt i over 80 land kor vi arbeider i krig og konfliktsoner, rykker ut etter naturkatastrofar og gjev helsehjelp til menneske på flukt. Vi er også til stades i kroniske og gløymde kriser, og i land med svakt helsevesen.

Og Ukraina var derfor heller ikke et nytt sted for Leger uten grenser.

De befant seg allerede i landet.

«Leger Uten Grenser har vært til stede i Ukraina i mange år. Vi har blant annet jobbet med helsehjelp til hiv- og tuberkulosepasienter. Derfor har vi allerede nasjonalt og internasjonalt ansatte på plass på bakken. Som følge av den eskalerende konflikten har vi sett oss nødt til å midlertidig stanse de faste prosjektene våre.», skriver Leger uten grenser på sine sider.

Ingen aldersgrense for å gi

– Den beste måten å sikre at vi alltid kan rykke ut og gje livreddande hjelp når kriser skjer er å støtte oss fast eller ved å gje ikkje-øyremerka gåver, sier Stette-Høyberg.

Gaver fra alle aldersgrupper.

– Privatpersonar og bedrifter kan alltids støtte vårt arbeid ved å donere via kontonummer 5010 05 47500, Vipps til 2177 eller via vår nettside. Desse pengane vil gå til medisinsk naudhjelp verda over der behova er aller størst.

Og det ser ikke ut til å bli noe mindre behov for hjelp i Ukraina.
Kampene flytter seg hele tiden og endres hver time, opplyser Leger uten grenser på sine sider.

Heldigvis er det mange mennesker som foreløpig ønsker å hjelpe.

– Vi får gåver frå alle aldersgrupper, og har ingen øvre eller nedre aldersgrense for å gje. Den aller enklaste måten å støtte oss på er ved å bli fast gjevar gjennom AvtaleGiro eller Vipps faste betalinger. Dette kan ein enkelt setje opp via våre nettsider, sier Stette-Høyberg.

– Vi er opptekne av å ha enkle betalingsløysingar for våre gjevarar, og tek alltid imot spørsmål frå gjevarar dersom dei skulle lure på noko.

Her kan du støtte Leger uten grenser