Ola Jøsendal
Ola Jøsendal FOTO: Kjetil Alsvik

Bruk av telefon og video i pasientkonsultasjon øker på sykehus

Telefon og video er blitt en stor del av hverdagen, nå også på sykehusene. Ifølge Helse Vest RHF ble hele 11% av alle konsultasjoner i 2021 gjennomført gjennom video eller telefon. De anslår at denne andelen vil vokse. Assisterende fagdirektør i Helse Vest, Ola Jøsendal, håper at dette tallet øker i løpet av 2022.

– Pandemien har bidratt til at telefon- og videokonsultasjoner har blitt brukt i mye større grad enn tidligere. Likevel er vi et stykke unna målet vårt på 15 prosent, som vi håper å nå i 2022, sier assisterende fagdirektør i Helse Vest, Ola Jøsendal, i en pressemelding fra Helse Vest.
Målet om 15% kommer fra helseministeren, og Helse Vest sier at det er positivt for både pasienter, miljø og behandlere at konsultasjoner kan bli gjennomført via video eller telefon.

Tiltak for digitalisering i helsevesenet

– Men det er behandler som avgjør om en konsultasjon kan være via telefon eller video. Konsultasjoner der det er tilstrekkelig å se eller høre pasienten, kan ofte bli gjennomført via telefon eller video, sier Jøsendal.

Enkel og tilrettelagt kommunikasjon.

Eksempelvis Helse Bergen skriver på sin hjemmeside at telefon er en telemedisinsk dialog som kan være enkel å bruke, der man ikke trenger å se hverandre.

De mener blant annet at dette kan være ekstra egnet for synshemmede.

Helsedirektoratet skriver samtidig på sin hjemmeside at «video er enkelt å bruke, og har fordeler ved at det inkluderer ansikts- og blikkontakt og kroppsspråk i tillegg til tale. Dette legger til rette for god kommunikasjon og tillit mellom behandler og pasient» (ehelse.no).

Helse Vest melder at det også innenfor mange fagområder er muligheter for å gjennomføre konsultasjoner eller utveksling av informasjon gjennom meldinger.

– Trolig vil informasjonsutveksling mellom pasient og helsepersonell basert på utveksling av skjema, tekst eller bilde være det aller viktigste digitaliseringstiltaket vi kan få, for både pasient og helsepersonell, forklarer Jøsendal.

Dette viser tydelig at det digitale tilbudet og valgmulighetene for pasienter øker, og er i stadig utvikling. En kan se daglig bruk av digitale verktøy ved flere ulike sykehus, private klinikker, terapeuter og andre aktører innenfor helsevesenet.

Tabellen viser andel telefon- og videokonsultasjoner etter fagområde. Foto: Helse Vest

Noen fagområder er ekstra aktive 

Helse Vest skriver at det foreløpig er psykisk helsevern for voksne som er det fagområdet der flest personer har fått tilbud om video- eller telefonkonsultasjoner.

I 2021 kan de melde at hele 43 281 konsultasjoner ble gjennomført over telefon og video, som er rundt 15% av alle konsultasjoner.

Lavere terskel å gjennomføre digitalt.

Innenfor psykisk helsevern for barn og unge ser de at tallet ligger på rundt 20%.

– Psykisk helsevern er et stort fagområde, der behandlerne har vært flinke til å bruke telefon- eller videokonsultasjoner der det har vært mulig, sier Jøsendal.

Han påpeker at dette er et område der det faktisk kan vært en lavere terskel å gjennomføre timen sin digitalt, enn det kanskje er å møte opp fysisk.

Helse Vest har også sett at onkologi er et annet område som har benyttet seg av digitale konsultasjoner. De så at kreftpasienter i mye større grad brukte video- og telefonkonsultasjoner under pandemien.

Pandemien har ført til økt bruk

– Vi ser at særlig videokonsultasjoner svinger med smittebølgene. Det har vært viktig for flere pasientgrupper å kunne redusere fysisk oppmøte på sykehusene når det har vært mulig, sier Jøssendal i pressemeldingen.

I en tid der pandemi blomstret og fysiske møter ble vanskelig, så ble digitale verktøy et godt virkemiddel for både pasienter og behandlere.

Gode verktøy for fremtiden.

Dette skriver Helsedirektoratet på sin hjemmeside, om bruk av digitale tjenester:

Også i krisetid skal det ytes god helsehjelp og oppfølging av pasienter. Myndighetenes råd til helsepersonell og befolkningen er å i størst mulig grad bruke video og digitale tjenester. Dette for å hindre smittefare, beskytte pasienter og helsepersonell, samt opprettholde et trygt og effektivt helsevesen. (ehelse.no)

Dette er noe både Jøsendal og Helse Vest ser på som gode verktøy de kan fortsette med.

– Telefon- og videokonsultasjoner er viktig for både pasienter og behandlere også i en normalsituasjon. For pasienter kan telefon- og videokonsultasjoner gjøre det lettere å møte til en time, de kan slippe lang reisevei og de kan unngå unødvendig venting.

– Det kan frigjøre tid for behandler, men det er også et viktig miljøtiltak, sier Jøsendal avslutningsvis i pressemeldingen.


Artikkelen er skrevet på bakgrunn av pressemeldingen til Helse Vest RHF, publisert 23.mars.