Nader Andreas Fahim med ansatte i FysioRettHjem.
Nader Andreas Fahim med ansatte i FysioRettHjem. FOTO: Timo Opara

Fysioterapi på én times varsel – kan dette være fremtiden?

12.mars 2020 er en dag mange husker. For FysioRettHjem var dette dagen for lansering av sin hjemmesiden og sitt tilbud. Deres mål er å tilby fysioterapi på én times varsel, der de kan komme hjem til deg, eller på arbeidsplassen. I dag opererer de i 30 kommuner, og vokser stadig.

 

 – For oss handler det om å hjelpe mennesker, og stille opp raskt ved behov.

En stor etterspørsel

– Vi opplever en todelt etterspørsel: vi ser dem som virkelig har et behov for hjemmebesøk, og så har vi den andre delen som benytter våre tjenester av praktiske årsaker. Kunden slipper selv at bruke tid og penger på at ta seg frem og tilbake til klinikken, sier Fahim.

Nader Andreas Fahim. FOTO: Timo Opara

– Videochat er en spennende løsning som vi lanserte under pandemien som et tiltak mot hjemmebesøk, men vi er mest glade i at møte våre kunder ansikt til ansikt, sier Fahim.

– Når det kommer til fysioterapi over video så er det først og fremst kunden som har mye spørsmål som kan avdekkes under et videomøte. Det kan også være kartlegging av skader/plager, og vi kan også sette opp et digitalt treningsprogram sammen med kunden.

Selskapet har sett at det var lang ventetid på mange klinikker med driftstilskudd, i tillegg også hjemmebesøk med driftstilskudd.

De så derfor et behov for tilbudet sitt, og 2021 ble et godt år.

– I slutten på 2021 startet vi virkelig å vokse, og åpnet i mange nye byer, sier Fahim.

– For oss handler det om hjelpe mennesker, og at vi kan stille opp raskt for de som har behov for det, forteller Fahim.

– Kundene er det aller viktigste. Det handler om å lytte til deres behov, og gi den rette behandlingen til hvert enkelt menneske.

Målet til selskapet på sikt, er å være landsdekkende i Norge.

Men klarer dere dette med å møte opp på én times varsel?

– Vi har over lang tid klart og stille opp med én times varsel i de fleste større byer i Norge. Nå er etterspørselen så høy at vi må rekruttere flere fysioterapeuter for å klare det i alle byer, forklarer Fahim.

– Målet er at bli en landsdekkende aktør som kan stille opp på én times varsel i hele landet. Vår visjon er å bli den foretrukne måten folk bruker fysioterapitjenester på i fremtiden.

– Kan ikke se noen ulemper. Hvorfor reise til en klinikk når vi kan komme hjem til deg eller til kontoret ditt? sier Fahim.

Selskapet får mange henvendelser gjennom nettsiden, mail, telefon og sosiale medier.

Og ved kjappe søk på Google, finner man fort ut at selskapet blir scoret som «ryddig, rask og profesjonell».

– Vi setter veldig pris på alle positive tilbakemeldinger vi får, men det vi får mest energi ifra er at vi ser at våre kunder får resultater av våre behandlinger. At vi gjør en forskjell på folks helse og velvære der ute.

Nå som FysioRettHjem har fått testet ut konseptet, og blitt tatt imot av kunder og fysioterapeuter som vil ha en fleksibel hverdag – så ønsker de å fortsette ekspanderingen.

– Vi ønsker at våre kunder skal ha muligheten til å påvirke retningen vi går i fremtiden, sier Fahim avslutningsvis til Kundeserviceavisen.