Illustrasjonsbilde. Foto: Shutterstock
Illustrasjonsbilde. Foto: Shutterstock FOTO: Shutterstock

Livskrisehjelpen i Bergen: – Det er meningsfylt arbeid

Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt er kommunens tilbud til mennesker i akutte livskriser, for eksempel alvorlige livshendelser som ulykker, tap av nære personer i brå død eller selvmord, vanskelige samliv eller samlivsbrudd. – Det er et meningsfylt arbeid å forsøke å yte støtte og hjelp til mennesker i krise eller vanskelige livssituasjoner, forteller Birthe Rasmussen i Livskrisehjelpen. Hun er avdelingssykepleier og koordinator ved Voldtektsmottaket i Bergen.

 

– Livskrisehjelpen er et lavterskel samtaletilbud for enkeltpersoner i livskrise. Dessuten har vi noen funksjoner som inngangsport til bydelenes kriseteam. Vi tar også imot bekymringsmeldinger om psykisk syke mennesker som ikke selv oppsøker hjelp. Fastleger og avdeling for psykisk helse i kommunen tar også imot bekymringsmeldinger, sier Birthe Rasmussen i Livskrisehjelpen. 

– Vi er også en del av Voldtektsmottaket på Bergen legevakt og følger opp pasienter etter overgrep.

De mottar alle slags henvendelser, og de ser det som viktig å vare på seg selv også, når dagene og temaene blir tunge.

En støtte til den enkelte

Livskrisehjelpen tar imot personer som bor eller oppholder seg i Bergen kommune, og de har åpent hele uken.

Tjenesten er gratis, og man trenger ingen henvisning.

– Vi er en liten avdeling med 6 ansatte  på Bergen legevakt. De som jobber her er sykepleiere og vernepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid og ulike andre utdanninger i tillegg samt mange års erfaring med å jobbe med mennesker i vanskelige situasjoner, forteller Rasmussen.

Å møte den enkelte pasient med støtte, trygghet og veiledning.

– For at vi skal ha tid til å ta godt imot den enkelte pasient ønsker vi man ringer på forhånd for bla. å avklare om vi er rett hjelp og avtale et tidspunkt for samtale. Vi kan tilby opp til tre samtaler om man ikke trenger annen hjelp, legger hun til.

Livskrisehjelpen har som mål å forsøke å møte den enkelte pasient på det problemet de presenterer. I tillegg til å tilstrebe støtte, trygghet, tid og være behjelpelig med råd og veiledning.

– Det er et meningsfylt arbeide å forsøke å yte støtte og hjelp til mennesker i krise eller vanskelige livssituasjoner. Som helsepersonell er det viktig å være imøtekommende og forsøke å forstå hvorfor pasienten tar kontakt og gi rett hjelp og støtte, forklarer Rasmussen.

Være tilgjengelig for rask samtale.

Man kan få samtale på avdelingen i løpet av forholdsvis kort tid eller samtale på telefon.
Livskrisehjelpen kan også etablere kontakt med lokale kriseteam i noen saker, som ved brå død.

– Vi er opptatt av god pasientkontakt, å være tilgjengelig for rask samtale, og vite når man trenger noe annet enn oss – spesielt legevurdering, forteller Rasmussen.

Bergen legevakt. Foto: Bergen Kommune

Tid til å snakke med hverandre

Hva er de viktigste tingene dere gjør, for å ha et godt arbeidsmiljø?

– Vi prøver å støtte hverandre i vanskelige saker, snakke sammen, veilede hverandre. Vi setter tid av til rapport hvor vi kan tale om saker som har vært eller planlegge hvordan håndtere saken videre. Vi har også felles veiledning en gang per måned, sier Rasmussen.

Hun kan fortelle at arbeidsdagene varierer veldig.

Her ringer både pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.

Noen ganger ringer telefonen hele tiden samtidig som avtalte møter – andre dager kan det være mindre pågang.

– Her ringer både pasienter, pårørende og samarbeidspartnere, noen ringer for å spørre om de kan få hjelp her i en akutt situasjon, noen ringer fordi det er ventetid på behandling de er henvist til, noen ringer pga de ikke får time hos lege, sier Rasmussen

Er det noen saker som går igjen?

– Ja, det er det: Krisehjelp til pårørende  ved brå død,  pasienter som opplever sykdom, samlivsbrudd, seksuelle  overgrep, vold.

– Vi har også hatt noen henvendelser knyttet til krigen i Ukraina, men det er ikke daglig.

Det er viktig med lavterskeltilbud.

Rasmussen sier til Kundeserviceavisen at det er viktig med et slikt tilbud, som Livskrisehjelpen.

– Det er viktig med lavterskeltilbud. Mange opplever det er vanskelig å få rask hjelp. Det er også bra at tilbudet er gratis, mange har ikke råd til å betale for behandling, sier hun avslutningsvis.

Hva er livskrisehjelpen i Bergen?

Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt er kommunens tilbud til mennesker i akutte livskriser, for eksempel alvorlige livshendelser som ulykker, tap av nære personer i brå død eller selvmord, vanskelige samliv eller samlivsbrudd.

De kan formidle kontakt til kommunens kriseteam ved alvorlige hendelser. 

Tjenesten er gratis

(Bergen Kommune)