Skjermbilde 2022-04-05 kl. 15.28.06

– Norge er et forbilde for resten av verden

Slik ble Vestlandskonferansen innledet i Grieghallen, Bergen, tirsdag 5.april. Sjefsredaktøren i den danske avisen Information var krystallklar på at Norge må gå foran og vise vei i det grønne skiftet.

Det ble en dag med mange spennende innlegg og inntrykk til ettertanke fra Vestlandskonferansen. Plakaten under viser oppfordringen som sjefsredaktøren i danske Informasjon presenterte for de 1500 deltakerne i Grieghallen.

Innlegg, intervjuer og paneldiskusjoner ble gjennomført med høyt tempo, og tidsaspektet gikk igjen fra mange av representantene både fra næringsliv, politikere, forskere og myndigheter fra inn- og utland. Det haster, og ambisjonsnivået må løftes kraftig.

Buskapet innledningsvis fra konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth, var at vi må virkelig gjøre et kvantesprang, og det må skje nå. «Vi» gjennom samarbeid er en avgjørende nøkkel for å lykkes.

Fra venstre: Sveinung Rotevatn (nestleder Venstre), Nils Klippenberg (leder Siemens Norge), Arvid Nesse (leder offshorewind cluster), Elisabeth Sæter (statssekretær Olje- og Energidepartementet) og møteleder Kjetil Dale fra TV2.

Norge kan bli en gigant innen havvind

Nils Klippenberg fra Siemens Norge mente Norges ambisjon om produksjon av 1,5 TWh fra havvind innen 2030 var altfor slapp, og mente Norge innen 2050 burde produsere 150 TWh, som er i tråd med det antatte behovet. Det var enighet i panelet om at det haster med å etablere et system for tildelinger og sikre forutsigbare rammebetinger for at bedriftene skal kunne gjøre betydelige investeringer i ny teknologi fremover.

Det ble av flere understreket at Norge har de aller beste forutsetningene for virkelig å bli en gigant innen havvind om både myndigheter, virkemiddelapparat og næringslivet drar i samme retning.

1.500 deltok på Vestlandskonferansen i Grieghallen i dag.

Bærekraft som gjennomgående tema

Alle innleggende på konferansen hadde utgangspunkt i det grønne skiftet. Muligheter innen maritim sektor, batteriproduksjon, havvind (både bunnfast og flytende), hydrogen, gass og energi, automatisering, digitalisering og kunstig intelligens ble alle belyst i et bærekraft perspektiv. Det ble også tydelig understreket at norsk næringsliv innen disse næringene deltar i et verdensmesterskap med betydelig internasjonal konkurranse, men at vi på flere områder er verdensledende. En stor muligheter er også en vridning av den høye kompetansen vi har i Norge fra olje og gass til mer bærekraftige energikilder.

Et gjennomgående budskap var behov for raske beslutninger og snarlig handlekraft, med klare oppfordringer til myndigheter og virkemiddelapparat om å legge forholdene til rette for et næringsliv som nå virkelig pusher på for å utvikle bærekraftige muligheter med store markedsmessige potensial både på kort og lang sikt.

Preik med konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth, CEO Gitte Gard Talmo i Eidesvik og konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

For mer detaljer om innleggende på konferensen, se her.