Skolebarn fikk teste Teknisk Museums nye utstilling dagen før åpning
Skolebarn fikk teste Teknisk Museums nye utstilling dagen før åpning FOTO: Thomas Buikema Fjærtoft

Hva vet egentlig barn om kunstig intelligens?

Kunstig intelligens har potensial til å gjøre dagen mer effektiv, men bringer også med seg en rekke nye problemstillinger. På mange måter er bruk av kunstig intelligens et av vår tids største etiske dilemmaer, som diskuteres heftig både i og utenfor fagmiljøene. Men hvordan er det med barna, spør Computas. I følge en pressemelding fra Computas, så er det hele 6 av 10 foreldre som ikke snakker med barna sine om kunstig intelligens.

Kunstig intelligens (KI) er allerede en del av dagliglivet gjennom virtuelle assistenter, sosiale medier og selvkjørende biler. En fersk undersøkelse viser imidlertid at kunnskapen blant norske barn og foreldre om teknologien er lav.

I går åpnet Teknisk Museum sin nye storsatsning – en permanent data- og teleutstilling som styres av kunstig intelligens. Det norske IT-selskapet Computas har vært involvert i flere deler av forarbeidet av den ambisiøse utstillingen som går under navnet I/O.

Morten Forfang er fagdirektør i Computas og har en Ph.D i kunstig intelligens. Foto: Computas

– Denne utstillingen er en fantastisk arena for skoler, foreldre og barn til å lære mer om KI, og til å reflektere rundt en teknologi som vil bety mye for oss i fremtiden – enten det handler om det grønne skiftet, eldrebølgen eller farene ved uetisk bruk, sier Morten Forfang, fagdirektør i Computas med Ph.D i kunstig intelligens.

Kunnskapshull i befolkningen.

Forfang jobber mye med anvendelse av teknologien hos norske kunder i privat og offentlig sektor, og mener utstillingen er viktig.

Ifølge en fersk kvantitativ undersøkelse, gjennomført blant barn mellom 8 og 15 år og deres foreldre av Respons Analyse for Computas, treffer utstillingen et kunnskapshull i befolkningen.

Foto: Fra rapporten til Computas

Lav kunnskap

I undersøkelsen svarer kun hver tiende forelder at de har mye kunnskap om KI, mens hele 6 av 10 svarer de kan lite. De fleste oppgir i tillegg at de aldri har snakket om kunstig intelligens med barna sine.

7 av 10 barn oppgir at de har hørt om kunstig intelligens (AI/KI), men 7 av 10 mener de kan lite om temaet.

Noe skepsis er sunt, men kan hindre en å se de positive mulighetene.

Når det kommer til holdninger og assosiasjoner sier 35 prosent at de er redde for at noen skal bruke kunstig intelligens til å gjøre slemme ting, mens hvert fjerde barn sier de er redde for at kunstig intelligens og roboter skal gjøre slemme ting på egenhånd.

– Noe skepsis er sunt, men samtidig kan det hindre den kommende voksengenerasjonen fra å se de positive mulighetene som ligger i teknologien. Det er viktig med kunnskap om hva som er reelle fallgruver og hva som er unødvendig frykt, sier Forfang.

Foto: Teknisk Museum

Nysgjerrighet og optimisme

Undersøkelsen viser også en stor grad av teknologioptimisme blant de unge – både i holdninger og spådommer.

43 prosent sier at de synes KI er spennende, og over halvparten tror KI i fremtiden vil kunne gjøre jobber som utføres av mennesker i dag.

Inspirerende at unge mennesker gjør disse vurderingene.

Hele 60 prosent tror KI vil gjøre bra ting for oss i fremtiden, og 1 av 4 går så langt som om å mene at KI vil kunne løse store utfordringer som klimakrisen.

– Det er inspirerende at unge mennesker gjør disse vurderingene, og jeg håper utstillingen hos Teknisk Museum kan være en arena for nye ideer og kreativitet i fremtidig og positiv bruk av teknologien, sier Forfang.

Foto: Fra rapporten til Computas

Forskjeller mellom gutter og jenter 

Ifølge undersøkelsen er guttene gjennomgående mest interessert i KI. Hele 71 prosent av guttene oppgir at de har hørt om KI, sammenlignet med 62 prosent av jentene.

I tillegg mener guttene selv at de har mer kunnskap om temaet. 37 prosent av guttene mener de kan mye om KI, mens kun 17 prosent av jentene svarer det samme.

Undersøkelsen viser også at jentene er mer skeptiske i sine holdninger. Jenteforeldre vurderer også kunnskap hos sitt barn lavere enn gutteforeldre.

Gjør det spennende og relevant, uansett kjønn.

– Jeg tror ikke egentlig den reelle kunnskapsforskjellen er så stor, men at det heller handler om hvordan vi snakker med jenter versus gutter om teknologi. Hele IT-sektoren bærer fortsatt preg av at teknologi i altfor stor grad oppfattes som en en guttegreie, sier Forfang som oppfordrer foreldre og skole til å snakke med alle barn om teknologi – også med jenter.

– Gjør det spennende og relevant, uansett kjønn. Og hvis du synes det er vanskelig, er utstillingen på Teknisk Museum et glimrende sted å starte, avslutter han.

https://computas.com/rapport-barn-og-kunstig-intelligens/


Computas publiserte pressemeldingen på NTB 08.april 2022.

Faktaboks

I mars 2022 gjennomførte Respons analyse, på oppdrag fra Computas, en undersøkelse blant foreldre og barn om barnas kunnskap om – og holdninger til kunstig intelligens. Undersøkelsen viser at barn og unge ser at KI gir oss nye muligheter, og 60% tror at mennesker kan bruke KI til positive ting.