Sverre Fuglerud, seksjonsleder samfunnskontakt i Blindeforbundet.
Sverre Fuglerud, seksjonsleder samfunnskontakt i Blindeforbundet. FOTO: Tom-Egil Jensen

Blindeforbundet mener det er forbedringspotensiale i dagens kundeservice

– Det kan være vanskelig å få assistanse i butikk i dag. Det blir jo mer og mer selvbetjening i butikk, og det er krevende når det er mange som har behov for personlig assistanse, forteller seksjonsleder for samfunnskontakt i Blindeforbundet, Sverre Fuglerud. Han vil samtidig trekke frem at det er mange som er hyggelige i møte med synshemmede. Man kan høre når noen smiler.

Fuglerud mener at det er mye som er bra i dagens kundeservice, men at det er tydelig forbedringspotensiale.

Han ble selv blind da han var sju år, og ser at det mange faktorer som kan gjøre det vanskelig for synshemmede i hverdagen.

– Det er mer og mer som blir nettbasert. Hvis man kan bruke det, så er det bra. Hvis ikke, så blir man satt på sidelinjen, forteller Fuglerud.

Viktig med alternativer

– Telefon er normalt sett greit for de fleste. Men vi har fått mange henvendelser fra synshemmede som opplever det vanskelig når det er mange tastevalg og valgmuligheter, sier Fuglerud.

Fuglerud har erfart at mange synes det er mest behagelig å kunne sitte hjemme og bestille produkter på telefon, og få ro rundt seg.

Sverre Fuglerud, seksjonsleder samfunnskontakt i Blindeforbundet, jobber for å gjøre hverdagen lettere for alle. FOTO: Jorgen Juul

– Det hadde vært flott om man kunne ringt og bestilt alt på telefon, i stedet for kun på nettet eller app, sier han.

Mange synshemmede må gi fra seg styringen.

– Det er jo ikke alle som er like digitale, og da er det fint å kunne ha flere alternativer. Blant annet det å ikke ha en bankfilial i nærheten av seg, er et savn for mange.

For mange betyr dette at man må gi fra seg styringen, og at det gjerne er familiemedlemmer eller andre som holder i økonomien.

Berøringsskjermer og touchbaserte tjenester er også noe som ikke alltid gjør det lettere for alle.

– Når butikker og andre steder i samfunnet har mange berøringsskjermer, så kan det være utfordrende for en med synshemming, sier Fuglerud.

Service har mange sider

En annen faktor er førerhund.

– Vi hadde en undersøkelse, der hver 7. person hadde blitt nektet å ha med førerhunden inn i butikken. Førerhund er jo unntatt fra bestemmelsene om å ha med hund i matvarebutikk og på restaurant. Man skal ha rett som synshemmet å ha med førerhund. Hunden finner jo ikke frem til alt man skal ha, og da er det jo ekstra viktig å kunne ha en hund som kan lede personen frem, sier Fuglerud.

Illustrasjonsbilde av førerhund og bruker som er inne i en dagligvarebutikk. FOTO: Blindeforbundet

Førerhund velkommen-symoblet til Blindeforbundet, som en del butikker og drosjer har klistret på sine dører/vinduer. FOTO: Blindeforbundet

Samtidig ønsker Fuglerud å legge til at han synes det er mange hyggelige folk i møte med synshemmede.

Det er viktig med et smil – det hører man!

– Men det er dessverre noen ganger betjening som har lite kunnskap, og som ikke har kapasitet til å hjelpe. Det kan også være kritisk dersom den synshemmede er allergiker, og den som hjelper ikke vet nok, sier Fuglerud.

– Fordi mange synshemmede trenger hjelp i butikken så kan det være greit for butikkpersonalet å spørre hvilke hjelp som er ønsket. Dette vil jo variere fra person til person, legger han til.

Det hjelper med andre ord at den som møter den synshemmede lytter til hvilke behov vedkommende har.

– Man merker det at folk møter en med et smil, og gjør det lille ekstra. Man hører når folk smiler. Kommer du utenfor en butikk, og åpenbart er synshemmet og har behov for hjelp, så er det utrolig hyggelig at noen da tar kontakt med deg og hjelper med å finne varene, avslutter Fuglerud.