Torgrim Oksavik Lockertsen er en av dem som har tatt i bruk appen for å følge med på eget klimautslipp.
Torgrim Oksavik Lockertsen er en av dem som har tatt i bruk appen for å følge med på eget klimautslipp. FOTO: OBOS

OBOS gir mulighet til å måle eget klimaavtrykk

«Hei, hva om man kunne måle sitt eget personlige CO2-utlslipp?». Det startet som en vill idé – nå er det blitt app hos OBOS, og de spent på utviklingen. – Bevissthet rundt eget forbruk, og muligheten for å sammenlikne seg med andre, bidrar til å redusere utslipp, sier Torgrim Oksavik Lockertsen i en pressemelding fra OBOS. Han er en av dem som har fått teste klimaappen.

 

Målet med appen er å utvikle det til en tjeneste for alle som ønsker å redusere sitt eget klimaavtrykk.

Torgrim Oksavik Lockertsen bor i OBOS Living Lab på Vollebekk i Oslo, som er en testarena der beboerne er med på å utforske hvordan vi skal leve og bo i framtiden.

Oksavik Lockertsen har brukt appen i to måneder, der han måler hvor store CO2-utslipp han står for, knyttet til bolig-, vann- og energiforbruk.

Motiverende å følge med

– Jeg tenker ofte over klimaavtrykket mitt og hvordan jeg kan redusere det. Denne appen gjør at jeg kan følge med på forbruket mitt og forsøke å redusere det, der det er mulig, forteller Oksavik Lockertsen.

OBOS forteller at bare det å dusje to minutter kortere, fylle opp vaskemaskinen før den kjøres eller senke innetemperaturen med én grad, kan gi stor reduksjon i forbruket.

Det er motiverende å se om jeg klarer å redusere utslipp

– Bevissthet rundt eget forbruk, og muligheten for å sammenlikne med andre, bidrar til å redusere utslipp. I appen ser jeg om jeg ligger under eller over gjennomsnittet til testpersonene. Samtidig ser jeg om endringene jeg gjør faktisk fungerer. Det er motiverende, sier Oksavik Lockertsen.

Den som har størst reduksjon i eget avtrykk får premie, og ja, ta det helt med ro – premiene er uten klimaavtrykk. Det kan være brukte ting eller billetter til kulturarrangementer.

Appen har fått navnet Carbonator. FOTO: OBOS

Hele landet skal med

Men hvor startet idéen med appen?

OBOS forteller at idéen om å kunne måle personlig klimaavtrykk startet hos medarbeidere i OBOS tidlig høsten 2021.

– Folk flest vet ikke hvordan eget forbruk påvirker klimaet, og det er vanskelig å endre adferd dersom man ikke kjenner utgangspunktet, eller ser effekten av de reduserende tiltakene man gjør, sier de.

I appen ser brukeren med en gang om endringer gir resultater

Når appen har blitt testet godt hos de første brukerne, er planen å utvide til borettslag over hele landet – både gamle og nye.

– Vi har mye tilgjengelig data om CO2-utslipp knyttet til hver enkelt OBOS-bolig. Å gjøre beregninger ville vært den enkleste løsningen, men det er ikke like motiverende for adferdsendring. I appen ser brukerne med en gang om de små endringene de gjør i egen hverdag, virker inn på resultatet, sier Linda Vik i OBOS.

– Vi håper å kunne inspirere til å redusere eget forbruk.

Linda Vik er prosjektleder for utvikling av klimaappen som skal inspirere til å redusere CO2-utslipp.

Linda Vik er innovatør i OBOS. Hun håper å kunne inspirere til å redusere CO2-utslipp. FOTO: OBOS

Leter etter samarbeidspartnere

På nåværende tidspunkt har OBOS jobbet med samarbeidspartnere som Tba, cChange, Deloitte og Cognite.

De ønsker å få flere med på klimadugnaden.

– CO2-forbruket knyttet til bolig utgjør rundt 1/5 av en persons klimaavtrykk. Nå leter OBOS etter partnere som gjør det mulig å utvide datagrunnlaget, og kunne måle et helhetlig klimaavtrykk. Vi ønsker samarbeid med bransjeledere innen transport, mat og drikke med en tydelig bærekraftsagenda, som kan lede an sammen med OBOS, sier Vik.

Det hadde kjekt å kunne registrere reiser, framkomstmiddel og hvor mye kjøtt jeg spiser

I OBOS Living Lab sitter Oksavik Lockertsen og kikker over resultater i klimaappen.

Han forteller at han gjerne skulle hatt enda mer data i appen, og har foreslått at brukerne selv skal kunne registrere reiser, hvilket framkomstmiddel de bruker og hvor mye kjøtt de spiser.

– Jeg har også foreslått å koble appen til GPS på telefonen. Noe jeg mener kan gi god del nyttig informasjon. Har du for eksempel reist fra Oslo til Tromsø på to timer, så har du mest sannsynlig tatt fly, sier han avslutningsvis i pressemeldingen.