ab3e3e80-6208-4183-9b58-4cdcf0b4d741
FOTO: Øystein Grue

Togpassasjerene er fornøyde

Jernbanedirektoratets kundeundersøkelse viser at togpassasjerene er godt fornøyde med reiseopplevelsen. Særlig togpersonellet får gode skussmål fra passasjerene.

I april og mai svarte 8205 togpassasjerer i hele Norge på spørsmål om hvor fornøyd de var med togreisen totalt sett. Passasjerene er mest fornøyd med servicen om bord og at det er enkelt å kjøpe billett.

– Det er veldig hyggelig for togselskapene og alle som jobber om bord i togene at de får så gode tilbakemeldinger fra kundene. Totalt fikk togselskapene 80 av 100 poeng, det er bra, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Ønsker seg bedre nettdekning

Passasjerene er minst fornøyd med nettdekningen om bord og informasjonen de får når det er forsinkelser eller innstillinger.

– Det er en ambisjon i Nasjonal transportplan om at vi skal få bedre nettdekning langs jernbanen i perioden fram til 2027, og vi har gitt Bane NOR i oppdrag å utarbeide forslag til en utbyggingsplan som beskriver hvor det bør bygges ut først, sier Sletta.

Når det gjelder håndtering av forsinkelser og innstillinger, forteller jernbanedirektøren at det er et tett samarbeid mellom Bane NOR, Entur og togselskapene for å bedre kundekommunikasjonen når togene ikke er i rute.

Faktaboks

  • Jernbanedirektoratet gjennomfører en kundeundersøkelse blant togpassasjerer hvert kvartal
  • Undersøkelsen omfatter passasjerer hos Vy, Go Ahead og SJ Norge.
  • Undersøkelsen gjennomføres om bord i togene, hvor passasjerene blir spurt om å fylle ut et skjema.