paul_moxnes
FOTO: Ole Walter Jacobsen

– Magefølelsen slår enhver personlighetstest

Hva er egentlig det best egnede «verktøyet» for å finne frem til den rette kandidaten når en bedrift skal ansette? spør journalist Hermann Möhring seg, i en artikkel i Dagens Perspektiv. Han skriver om den snart 80 år gamle Paul Moxnes, som er professor i organisasjonspsykologi. – Magefølelsen matcher fakta. Intuisjon spiser fornuften til frokost, skriver han i sin nye bok om organisasjonspsykologi.

Skal man gå for magefølelse, eller personlighetstest? Debatten er fortsatt aktuell.

Möhring skriver at på den ene siden står toppforskerne og slår fast at sammenhengen mellom skåren personlighetstest og jobbprestasjoner i praksis er null. På den andre siden står forskere og konsulenter som påstår at gode tester er til stor hjelp for å finne de best egnede til en bestemt jobb.

Professor Paul Moxnes er på sin side overbevist om at ledere gjør best i å følge sin intuisjon og magefølelse.

Tydelig standpunkt

– Magefølelsen er det samme som Sokrates` indre stemme som han fulgte. Stemmen fra «Guden» inni ham. Bevissthetens stemme, hans indre vismann. Dette er en «konsulent» å foretrekke, skriver Moxnes i sin bok «Organisasjonspsykologi – Essays for ledere».

Boken til Moxnes. FOTO: Skjermbilde fra Cappelen Damm Undervisning

Han mener at ledere trenger innsikt i psykologi for å kunne bli, og være, gode ledere.

Moxnes mener nemlig at magefølelsen har berget menneskene siden evig tid, og fått menneskeslekten til å overleve.

– Jeg tror at sunn intuisjon også har sitt opphav i erfaringer som gjennom tusener av år er blitt nedfelt i vårt kollektive sinn. Magefølelsen er ikke feilfri, men likevel et godt kompass, sier Moxnes til Dagens Perspektiv.

Historisk sus

Med erfaring fra blant annet undervisning ved både Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI, så har han fått mye god erfaring fra yrket sitt.

– Oppmerksomhet om egne følelser er, sammen med evnen til å sette ord på dem, grunnleggende for all psykologisk innsikt, også i lederarbeid. Følelser, inkludert magefølelser, er avgjørende for vellykket måloppnåelse, legger han til.

Han mener at hovedpoenget med teorien om magefølelser, er at kontakten med følelser vanligvis er nødvendige for å kunne treffe rasjonelle beslutninger – beslutninger som fører til noe godt.

– Følelser er fakta. Vi gjør klokt i å kjenne på følelser, sier han til Möhring i artikkelen.

– Forskning viser også at mennesker er villige til å opptre i tråd med det førsteinntrykket de har gjort, sier Moxnes til Dagens Perspektiv.

I dette tilfellet er visstnok menn mer tilbøyelig til å holde fast ved inntrykket, mens kvinner justerer inntrykket oftere underveis.

FOTO: Shutterstock

Et godt styringsverktøy

Men professoren i organisasjonspsykologi er klar på at han ikke tror at magefølelsen er ufeilbarlig.

– Magefølelsen er ikke perfekt, men et godt startsignal for å ta avgjørelser. Et trygt kompass. Magefølelsen kommer fra dybden av sjelen din. Hjernen din er ikke like klok som magen din, sier Moxnes.

Dagens Perspektiv spør Moxnes om han åpner for «trynefaktor», ved å velge å følge magefølelsen. Til dette svarer han:

– Jeg er enig i at trynefaktoren vil kunne spille inn, men jeg mener at også personlighetstestene diskriminerer. Når du bruker magefølelsen, er du ikke bundet av et bestemt antall spørsmål, og du får en mye bredere kunnskap om personen enn gjennom tester.

– Så lederne bør ikke se seg blind på personlighetstester, men heller følge magefølelsen når de skal ta viktige avgjørelser? spør journalist Möhring.

– Ja, mitt råd er å holde fast ved magefølelsen. Å kutte ut magefølelsen er som å kvitte seg med er viktig organ i kroppen, eller å kappe av en arm. Det er viktig å huske på at magefølelsen er basert på generasjonslang erfaring, avslutter Moxnes.

FOTO: Shutterstock


Innholdet i artikkelen er gjengitt med tillatelse fra journalist Hermann Möhring i Dagens Perspektiv.