SMB Norge-sjef Jørund Rytman frykter konkurser på grunn av høye strømpriser. (Foto: SMB Norge/Johnny Syversen).
SMB Norge-sjef Jørund Rytman frykter konkurser på grunn av høye strømpriser. (Foto: SMB Norge/Johnny Syversen).

Hver sjette småbedrift frykter konkurs på grunn av høye strømpriser

Mange småbedrifter frykter konkurs dersom regjeringen ikke tar grep for å lette byrden med høye strømpriser i vinter. Det går frem av en fersk undersøkelse blant SMB Norges medlemmer.

Den eksplosive økningen i strømprisene skaper stor frykt blant landets små og mellomstore bedrifter. En betydelig andel virksomheter frykter at de ikke vil overleve nok en vinter uten hjelp til å håndtere strømregninger som er vesentlig større enn normalt.

– Situasjonen oppleves som ekstremt krevende for våre medlemmer akkurat nå, og mange er redde for fremtiden. Vi får daglige henvendelser fra frustrerte bedriftseiere som forteller om strømregninger som er tre til fire ganger høyere enn i fjor.

– Det er helt åpenbart for oss at vi må få på plass en strømpakke til bedriftene så fort som mulig, konstaterer SMB Norges administrerende direktør, Jørund Rytman.

Store konsekvenser

Over halvparten av bedriftene i undersøkelsen opplyser at de forventer et svakere resultat i andre halvår enn under et normalår. Dette skyldes hovedsakelig høyere strømpriser. Dette til tross for omfattende tiltak for å redusere forbruket.

– Flere forteller at de har iverksatt alle mulige tiltak for å redusere forbruket sitt til et minimum og til et vesentlig lavere forbruk enn på samme tid i fjor. Likevel får de en mye høyere strømregning i år. I en sektor som ofte driver med lave marginer i utgangspunktet får disse økte kostnadene store konsekvenser, konstaterer Rytman.

Undersøkelsen ble sendt ut til SMB Norges medlemsbedrifter i perioden 9-11 august 2022. 328 bedrifter besvarte undersøkelsen.

Tall fra undersøkelsen:

 • 52 prosent tror at andre halvår 2022 blir verre enn et «normalår».
 • 50 prosent mener at resultatet for bedriften hittil er svakere eller mye svakere sammenliknet med et «normalår».
 • 15 prosent ser en reell fare for konkurs dersom regjeringen ikke tar grep for å lette på byrden med høye strømkostnader i vinter.
 • 49 prosent forventer at bedriften går med ti prosent eller mer i underskudd grunnet høye strømpriser.
 • 13 prosent av bedriftene har fastprisavtale på strøm i dag. Det betyr at svært mange bedrifter er utsatt for svingninger i energimarkedet.
 • 39 prosent opplever utfordringer med likviditeten grunnet høye strømpriser
 • 53 prosent ønsker at staten dekker alt over en fastsatt makspris (som for husholdningene)
 • Ca. hver tredje bedrift ønsker å redusere eller fjerne elavgiften og/eller merverdiavgiftenpå strøm.

SMB Norge mener følgende tiltak er nødvendige nå:

 1. Strømstøtte til bedriftene. For de små og mellomstore er det viktig at ordningen er ukomplisert og ubyråkratisk, slik at bedriftene ikke har behov for hjelp fra regnskapsfører, revisor eller advokater for å få støtte.
 2. En ordning for bedriftene bør derfor ta utgangspunkt i strømstøtten som gis til husholdningene.
 3. Midlertidig fjerning av elavgiften og merverdiavgift på strøm i en begrenset periode.
 4. Sørge for at små og mellomstore bedrifter får tilgang på en rådgivningstjeneste for bedrifter som sliter.
 5. Sørge for at bedrifter gjøres kjent med rekonstruksjonsloven.
 6. Mer utbygging av kraft, fortrinnsvis gjennom utvidelse og fornying av eksisterende vannkraftverk.
 7. Eksportstans for strøm ved lav fyllingsgrad i vannmagasinene.

SMB Norge har ca. 5 000 medlemmer over hele landet. Medlemsbedriftene spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidsplasser. SMB Norge får stadig nye medlemmer, noe som styrker gjennomslagskraften overfor politikerne.