SATSER PÅ KUNDESJEKK: Anders Bakken (t.v) og Finn Espen Gundersen (t.h.) gleder seg til å bli en del av BankID BankAxepts satsing på antihvitvasking og kjenn-din-kunde-tjenester, sammen med daglig leder i BankID BankAxept, Øyvind Westby Brekke.
SATSER PÅ KUNDESJEKK: Anders Bakken (t.v) og Finn Espen Gundersen (t.h.) gleder seg til å bli en del av BankID BankAxepts satsing på antihvitvasking og kjenn-din-kunde-tjenester, sammen med daglig leder i BankID BankAxept, Øyvind Westby Brekke. FOTO: SCJ

BankID BankAxept kjøper Kundesjekk.no for å bidra til kampen mot hvitvasking

Kundesjekk.no, som spesialiserer seg på å forenkle kundekontrollen for såkalte rapporteringspliktige foretak under hvitvaskingsloven, blir nå en del av selskapets portefølje.

– Vi styrker tilbudet til bedriftene gjennom å tilby en Kjenn-din-kunde-tjeneste som er enkel å ta i bruk. Oppkjøpet betyr en økt satsing på antihvitvaskingstjenesten fremover, slik at vi kan bidra til å løse et økende samfunnsproblem, sier Øyvind Westby Brekke, leder for BankID BankAxept AS.

Innhenting og bekreftelse av kundeopplysninger er et sentralt fundament for å etterleve hvitvaskingsregelverket, og for å unngå å bli misbrukt til hvitvasking og terrorfinansiering.

–  Vi ser at mange bedrifter har utfordringer med manuelle, tidkrevende prosesser for helt elementære oppgaver knyttet til kundekontroll. Dette gjelder særlig prosesser for innhenting og bekreftelse av opplysninger om kunden, der mange sliter med mangelfulle og lite effektive systemer, forteller Brekke.

– Vår erfaring er at digitale støtteverktøy kan redusere tidsbruken betraktelig når de brukes riktig. Man får frigjort tid til kontroll og vurdering av de innhentede opplysningene, og den manuelle innsatsen kan i større grad rettes inn mot de vanskelige sakene, fortsetter Brekke.

Det totale markedet for rapporteringspliktige selskaper etter hvitvaskingsloven i Norge er på om lag 7000 selskaper og omfatter revisorer, regnskapsførere, advokater og alle finansforetak. Kundesjekk.no har i dag 400 kunder i Norge.


Gleder seg til større fagmiljø

Det er Stavanger-selskapet Systor Vest som står bak Kundesjekk.no.  Gründerne Finn Espen Gundersen og Anders Bakken tar med seg kundekontroll-tjenesten til BankID BankAxept i løpet av høsten, sammen med ytterligere fire medarbeidere i Kundesjekk. Oppkjøpet innebærer også at BankID BankAxept får en ny lokasjon i Stavanger, en region som kan bli viktig for selskapet i jakten på de beste talentene.

– Vi ser fram til å bli en del av BankID BankAxepts store fagmiljø med etablerte rutiner for smidige utviklings- og salgsprosesser. Med dette støtteapparatet vil vi løfte våre tjenester og ta en bredere posisjon i markedet, sier Anders Bakken, en av gründerne bak Kundesjekk.no.

Kundesjekk ble etablert for å forenkle og effektivisere arbeidshverdagen til rapporteringspliktige selskaper. Men Bakken påpeker at det også er viktig at kommunikasjonen med sluttbrukere er så rask, forståelig og effektiv som mulig.

– Vi har fokusert på å lage gode systemer for kundekommunikasjon. Vi har også utviklet et eierkart, som skal gjøre det enklere å forstå eierskaps- og kontrollstrukturen hos kunden. Andre forbedringer er oppslag i Konto- og adresseringsregisteret (KAR), internasjonale PEP- og sanksjonslister, og mulighet for å konfigurere modell for risikoklassifisering av kunden i tråd med brukerens interne rutiner, fortsetter Bakken.

– Kundesjekk har truffet bedriftene godt med lav terskel for å komme i gang med antihvitvaskingssystemer. På kort tid har tjenesten lykkes å bygge opp en solid markedsposisjon og inngått flere spennende partneravtaler, blant annet med Regnskap Norge, BDO og Advokatforeningen. Sammen skal vi akselerere satsingen ved å bygge videre på den kundeorienterte utviklingen av tjenesten, sier Brekke.

BankID BankAxept eget selskap

BankID BankAxept AS ble i juli skilt ut som eget selskap fra Vipps AS. Selskapet er ledende i Norge innen betaling i fysisk butikk og elektroniske ID-tjenester og har utviklet flere verdiøkende tjenester den siste tiden, deriblant et AML-API og legitimeringstjenesten ID-sjekk.

– Vi har store ambisjoner om å modernisere både BankAxept og BankID og jobben er godt i gang med å bygge fremtidens ID- og betalingstjenester. Vi satser i økende grad på å utvikle verdiøkende tjenester som skal komme kunder og samfunnet til gode, sier Brekke.

Selskapet har etter oppkjøpet av Kundesjekk kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger, og det er nå over 120 faste ansatte i selskapet.