729eee3b-c3c0-4c01-b9be-aa820d5d26f3 (1)
FOTO: Adecco / ISS

Ukrainske flyktninger får hjelp av ISS og Adecco til å komme i jobb

Adecco og ISS har inngått et partnerskap om å få ukrainske flyktninger i arbeid, skriver ISS i en pressemelding. Stillingene ISS og Adecco gjør tilgjengelig for ukrainske flyktninger er mange, alt fra forskjellige typer kontorjobber, til kokker, renholdere og tekniker. – Vi håper vi får sysselsatt mange av de som trenger å få en ny sjanse i et nytt land, sier Susan Hanssen, Konserndirektør i Adecco, til Kundeserviceavisen.

– Dette er mennesker som er i en krisesituasjon og har opplevd et traume de færreste kan se for seg. Mange vil ikke være i stand til å fungere i arbeidslivet, og mange er ikke helt klare. Samtidig vet vi at det sitter mennesker på flyktningssentre og asylmottak rundt i landet med et desperat ønske om noe å fylle dagene med, sier Torben Sneve, CEO i Adecco Group Nordics, i pressemeldingen.

Adecco og ISS samarbeider nå om å gjøre stillinger tilgjengelig for flyktninger, gjennom Jobs For Ukraine.

Viktig partnerskap

– Krigen i Ukraina har gjort sterkt inntrykk og mange har kjent på et sterkt ønske om å bidra. Adecco og ISS ønsker å hjelpe med det vi kan best – få folk i jobb, forteller Tonje Næss, Kommunikasjonssjef i ISS, til Kundeserviceavisen.

Tonje Næss, Kommunikasjonssjef i
ISS Facility Services. FOTO: ISS

Jobs For Ukraine er en gratis jobbplattform for ukrainske flyktninger. Etter at plattformen ble lansert har opp mot 1400 bedrifter i Europa deltatt, og ISS kan melde at de er den første store arbeidsgiveren i Norge som registrerte seg på portalen.

Vi bruker mye tid på kartlegging av kandidatene

Adecco Group bistår med gratis videreutdanning og trening gjennom sine plattformer.

– Vi har en pakke som vi kaller «istandsettelse til Norsk arbeidsliv». I hovedsak går dette på hvordan arbeidslivet i Norge fungerer, og hvilke skrevne og uskrevne regler som gjelder. Vi bruker mye tid på kartlegging av kompetanse og personlig egnethet. Vi gir språkopplæring, HMS-kurs, on-boarding kurs, og en rekke bransjespesifikke kurs, forteller Susan Hanssen, Konserndirektør i Adecco, til Kundeserviceavisen.

Susan Hanssen,
Konserndirektør i Adecco Service & Solutions. FOTO: Adecco

– Vi hjelper også med å få de nødvendige sertifikater/godkjenninger for bestemte jobber. I tillegg har vi stort fokus på integrering i lokalsamfunnet og vi skaffer boliger. Men det viktigste er kanskje at vi som bransje har et stort spekter av jobber, hvor vi kan finne de jobbene som passer best ut ifra kompetanse og personlig egnethet.

Hanssen forteller til Kundeservivcavisen at flyktninger som registrerer seg på Jobs for Ukraine, umiddelbart blir tatt kontakt med.

ISS på sin side definerer hvor og hva de har behov for og tilrettelegger for flyktningene.

– Den største utfordringen ligger i at myndighetene må være raskere til å plassere flyktningene ut i kommune slik at vi vet hvor de skal jobbe, legger Hanssen til.


– Vi må finne løsninger

– Nå er det et akutt behov for et felles krafttak for å hjelpe ukrainske flyktninger, og sammen med Adecco skal vi gjøre det vi kan for å inkludere de som vil ut i arbeid, sier Næss fra ISS.

Adecco og ISS er sikre på at vi vil lykkes i dette samarbeidet

Dette er Adecco og Hanssen enig i.

– En vellykket integrering er helt avhengig at de har en jobb å gå til hvor de er forberedt på hva som møter dem i norsk arbeidsliv og blir tett fulgt opp. Med våre selskapers brede erfaring med utenlandske arbeidstakere er vi helt sikre på at vi vil lykkes i dette, sier Hanssen.

FOTO: Adecco / ISS

Hvordan er det med rekruttering til servicebransjen?

– Det vi opplever nå, er en enorm etterspørsel etter personell som har kompetanse innenfor spesielt Horeca*, som aksepterer en hverdag med variert arbeidstid og stor fleksibilitet, forteller Hanssen til Kundeserviceavisen.

– Tradisjonelt sett er typiske kundeserviceoppgaver populære for yngre som bruker det som en deltidsjobb i studier, og som et springbrett inn i bedrifter hvor de gjerne ønsker å jobbe. I tillegg til dette er det svært mange som kommer til Norge som asylsøkere, flyktninger eller arbeidssøkende, som har sitt første møte med norsk arbeidsliv innenfor spesielt service og renhold.

Addeco merker stort sett stor pågang til de alle fleste serviceyrker, men nå opplever Norge en kandidatmangel som de ikke har sett på over 20 – kanskje 30 år.

– Det gjør det svært krevende å rekruttere til alle serviceyrker. Vi er derfor helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft, sier Hanssen avslutningsvis til Kundeserviceavisen.


* Horeca: forkortning særlig brukt i Europa for sektor av matindustrien. Det er en sammensetning av ordene Hotel, Restaurant og Catering.

Faktaboks

The Adecco Group er en av verdens ledende bedrifter innen kompetanseutvikling og muliggjør 3,5 millioner karrierer årlig. Konsernet har virksomhet i ca. 60 land og har ligget på Fortune 500s globale liste i 20 år.

ISS Facility Services er en av Norges største private arbeidsgivere med nesten 10 000 medarbeidere og en årlig omsetning på mer enn fem milliarder. Selskapet har 60 regionskontorer med hovedkontor i Oslo.