Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp sier det er bra for alle å ha åpenhet om sykefravær.
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp sier det er bra for alle å ha åpenhet om sykefravær. FOTO: Simployer

God sykmeldingskultur er lønnsomt

– Å skape en god sykmeldingskultur i virksomheten kan spare arbeidsgivere for høye kostnader, sier Simployer. De mener at man har mye å vinne på å gjøre sykdom til en snakkis på arbeidsplassen.

– Når det gjelder sykefravær så forventes det at sykefravær blir en større utfordring i årene som kommer. Å redusere sykefraværet blir en sentral utfordring for mange kundesentre i årene som kommer, sa Bjarte Lyssand fra CustomerTrends til Kundeserviceavisen i april i år.

Ifølge Simployer blir sykemeldingskulturen ofte nevnt i debatten om det høye sykefraværet som preger norsk arbeidsliv.

– Leger fortviler over at de sykmelder for mange og for ofte, sier Simployer i en pressemelding.

Et felles ansvar

– Å skape en skape en god sykmeldingskultur handler om å forebygge at sykdom og fravær blir lenger enn nødvending, og dette er et felles ansvar som hviler på leder, medarbeider og virksomheten som helhet, sier jurist i Simployer, Atle Torp.

Simployer forteller at legene etterlyser et høyere fokus på viktigheten av jobben som må gjøres ute i virksomhetene FØR medarbeiderne ender opp på legekontoret.

Juridisk HR- og ledelsesrådgiver i Simployer, Atle Torp,. FOTO: Simployer

Derfor ønsker de å sette sykemeldingskulturen på dagsordenen.

– Jo bedre du kjenner medarbeiderne dine, jo tidligere kan du fange opp signaler. Kanskje allerede før medarbeideren din går til legen. Streb etter å etterleve åpenhet, sier Simployer.

De mener også at man må legge til rette for at arbeidstaker også kan ha en dårlig dag.

– Legg til rette for at arbeidstakere kan komme på jobb selv om de går for halv maskin. Finn alternative oppgaver og vær raus, sier Simployer.

Hvordan er kundeservice i 2025?


Sykdom er ikke tabu

En god sykemeldingskultur handler ikke nødvendigvis om en arbeidsplass der alle er friske.

– Alle blir syke en eller flere ganger i løpet av et arbeidsliv, og noen ganger tar det lengre tid enn andre å bli frisk. Poenget med en god sykmeldingskultur er at det uansett sykdomsbilde er et felles mål om at den syke skal tilbake til jobben så fort som mulig, sier Simployer.

– For all erfaring og forskning viser at alternativet er dårlig for alle parter: Langtidssykemeldinger ER en trist, og ikke minst kostbar, affære for den sykmeldte, arbeidsgiver og samfunnet generelt. Det er økonomisk lønnsomt å ha et sunt arbeidsmiljø.

De mener at man bør gjøre sykdom mer til en snakkis på arbeidsplassen.

– Ikke bare ha lovpålagte rutiner, men også retningslinjer man kan kjenne seg igjen i. Sørg for at alle medarbeidere er informert om hva som skjer dersom sykdom inntreffer. Du kan spille en viktig rolle med å skape en holdning om at sykdom og jobb kan fungere sammen, forklarer Simployer.

– En arbeidsplass som medarbeidere selv ønsker å være, kan virke som medisin på en medarbeider som har blitt syk. Gjør det tydelig overfor arbeidstakeren at hen er en viktig del av miljøet og er ønsket på arbeidsplassen.