Nye inkassotall fra Kredinor tyder på at mange bedrifter kan gå en tøff høst i møte, blant annet på grunn av høye strømregninger, sier administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen.
Nye inkassotall fra Kredinor tyder på at mange bedrifter kan gå en tøff høst i møte, blant annet på grunn av høye strømregninger, sier administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen. FOTO: Robert Eik

Inkasso øker kraftig for bedrifter

Norske bedrifter sliter med å betale strømregningen, viser nye tall i en pressemelding fra Kredinor, et av Norges største inkassoselskap. Antall inkassosaker for bedrifter er opp 10 prosent første halvår, mens den totale inkassogjelden går opp med 50 prosent. Samtidig går antall inkassosaker ned for folk flest, skriver Kredinor i meldingen.

– Vi ser en urovekkende utvikling for norske bedrifter i tallene våre. Mens inkassosakene faller for privatpersoner første halvår, er det en kraftig økning for bedrifter, sier administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen.

En pekepinn på utviklingen 

– Det er spesielt strømregningene bedriftene sliter med å betale, og som dermed går til inkasso, legger han til.

Kredinor er et av Norges største inkassoselskaper, og har 22 prosent markedsandel.

Tallene til Kredinor er derfor en god pekepinn på inkassoutviklingen i Norge.

Ser vi samlet på bedrifter og forbrukere har Kredinor en nedgang i antall nye inkassosaker på -14,9 prosent første halvår 2022. Tallene for unge og bedrifter er imidlertid økende.

Økningen blant bedrifter i antall inkassosaker er på 9,7 prosent, noe som utgjør om lag 5000 nye inkassosaker første halvår.

Tøff høst i møte

Inkassogjelden blant bedrifter øker med 49,6 prosent, en økning i ny inkassogjeld på om lag 350 millioner kroner.

Størst økning blant bedriftene er inkassogjeld knyttet til energikrav.

Inkassogjelden knyttet til energikrav øker med 62,1 prosent, mens inkassogjelden går ned innenfor eksempelvis forbruksfinansiering, slik den også gjør blant folk flest.

Andelen av total inkassogjeld er for første gang høyere blant bedrifter med 28,8 prosent enn for folk flest.

– Inkassogjelden blant bedrifter er nå høyere enn toppåret før pandemien. Det står i sterk kontrast til gjeldsutviklingen for privatpersoner, som har falt betydelig, sier Nysteen.

– Tallene tyder på at mange bedrifter går en tøff høst i møte, legger han til avslutningsvis i pressemeldingen.