Programleder for TISK-IKT Arve Paulsen (t.h.) mottok prisen av Digdir-sjef Steffen Sutorius.
Programleder for TISK-IKT Arve Paulsen (t.h.) mottok prisen av Digdir-sjef Steffen Sutorius. FOTO: Khan Le/Digdir

Norgesrekord i i offentlig digitaliseringssamarbeid

– De har jobbet sammen for at du og jeg skulle kunne leve mest mulig normalt i de mest unormale av tider. Nå belønnes det storstilte offentlige pandemiprosjektet TISK IKT med Digitaliseringsprisen, sier Digitaliseringsdirektoratet i en nyhetsmelding.

TISK IKT fikk flest stemmer under Digitaliseringskonferansen 2022 på Gardermoen, og vant med dette Digitaliseringsprisen.

– Det har vært utrolig motiverende å kunne skape noe som har betydd så mye for så mange over så kort tid. Nå håper jeg at det gode arbeidet videreføres, sa programleder Arve Paulsen fra Helsedirektoratet i forbindelse med overrekkelse av prisen.

– Dette er fremtiden

Direktør Steffen Sutorius, i Digitaliseringsdirektoratet, mener at digitalisering åpner døren for bedre og mer inkluderende innbyggertjenester – og en effektivisering av offentlig forvaltning.

– Jeg vil gå så langt som å si at dette er fremtidens jobbmåte for å håndtere store samfunnsutfordringer og realisere regjeringens digitaliseringsstrategi, sier han.

Bak samarbeidet står Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI), Direktoratet for ehelse, Norsk helsenett (NHN), KS, Sykehuspartner/Helse Sør-Øst, Skatteetaten, Politiet, Legeforeningen og Digitaliseringsdirektoratet.

De klarte sammen å snu situasjonen til noe positivt

Det er nærmest norgesrekord i offentlig digitaliseringssamarbeid.

– Vi måtte ta de beste delene vi hadde tilgang til, og deretter få dem til å fungere sammen. Det gikk sport i å gjøre det beste ut av situasjonen, sier Paulsen.

Programleder for TISK-IKT Arve Paulsen. FOTO: Khan Le/Digdir

En takk til befolkningen

Digitaliseringsdirektoratet forklarer at programteamet intervjuet mange brukere, og tegnet en skisse for flyt av prøvesvar fra hurtigtester.

– Skissen hjalp oss å finne en felles forståelse for hvilke utfordringer vi måtte løse og hva som hang sammen med hva, slik at det ble enklere for alle parter. God informasjonsflyt var helt nødvendig, sier Paulsen.

Befolkningen har gjort en stor innsats selv under pandemien

Gjenbruk av digitale systemer ble en sentral del av jobben.

Norsk helsenett hadde allerede på plass en offentlig helseportal – Helsenorge. Dette ga pandemiinformasjon og tjenester til innbyggerne.

FHIs database for mikrobiologiske prøvesvar – MSIS labdatabase – ble på sin side utviklet i starten av pandemien, og ble kilden til å vise prøvesvar til befolkningen.

– Vi er heldige som har en befolkning som selv har gjort en stor innsats under pandemien. Ved å lage digitale tjenester som lar innbygger gjøre mye selv, har helsetjenestene kunnet bruke tid på andre oppgaver, legger Paulsen til.

Hardt arbeid 

– Den viktige Hurtigtestportalen er på sin side et resultat av kreativ ombygging av Helse Sør-Østs løsning for laboratorierekvisisjoner, forteller Digitaliseringsdirektoratet.

Dette frigjorde tid og penger til å jobbe med de løsningen som faktisk måtte lages fra bunnen – som Koronasertifikatet.

Folk er stolte over alt vi fikk til sammen

– Folk har stått på dag og natt. Jeg gikk nylig gjennom e-postarkivet og noterte meg hvordan kommunikasjonen haglet inn og ut fra klokken 05.00 om morgenen og ikke gav seg før rundt 03.00 om natten, sier en stolt Paulsen.

– Følelsen av å ha løst en virkelig stor utfordring sammen med andre etater, gjør at mange forteller meg at de er stolte over hva de har vært med på å oppnå, legger han til avslutningsvis i nyhetsmeldingen.

Dette er Digitaliseringsprisen

  • En pris som kårer årets digitale suksesshistorie i offentlig sektor. Prisen for 2022 ble delt ut på Digitaliseringskonferansen 22. august.
  • For å få prisen må prosjektet bl.a. bidra til å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi, sette brukeren i sentrum, dele og bruke data, benytte nasjonale fellesløsninger og kunne vise til klare gevinster eller et høyt gevinstpotensial.
  • Blant tidligere års vinnere finner vi Folkehelseinstituttet, NAV, DSOP-samarbeidet og Deichmanske bibliotek Tøyen.
  • I årets jury sitter Olav Skarsbø (leder) i Digdir, Liv Dingsør i DigitalNorway, Marianne Hofseth-Olsen i Den Norske Dataforening, Øystein Eriksen Søreide i Abelia, Øyvind Husby i IKT-Norge og Kristin Weidemann Wieland i KS.