ATTRAKTIVE MÅL: – Offentlige organisasjoner har ofte begrensede budsjetter til verktøy og opplæring i digital sikkerhet. Dette kan gjøre dem til attraktive mål for svindlere og det er viktig at offentlige organisasjoner setter av mer ressurser til opplæring i digital sikkerhet, sier sikkerhetsekspert Jelle Wieringa.
ATTRAKTIVE MÅL: – Offentlige organisasjoner har ofte begrensede budsjetter til verktøy og opplæring i digital sikkerhet. Dette kan gjøre dem til attraktive mål for svindlere og det er viktig at offentlige organisasjoner setter av mer ressurser til opplæring i digital sikkerhet, sier sikkerhetsekspert Jelle Wieringa. FOTO: KnowBe4

Utdanning, helse og handel er spesielt utsatt for e-post-svindel

Utdannings- og helsesektoren og handel er bransjene der flest er i faresonen for å la seg lure av svindel-e-poster, viser ny rapport. – Digital kriminalitet må tas mer på alvor i disse bransjene, mener sikkerhetsekspert Jelle Wieringa i KnowBe4.

Det globale IT-sikkerhetskonsernet KnowBe4 undersøker årlig hvor mange som er i faresonen for å klikke på svindel-e-poster i ulike bransjer og sektorer, skriver KnowBe4 i en pressemelding.

– Blant organisasjoner med under 250 ansatte, scorer utdanning, helse og farmasi, og detaljhandel dårligst. Uten opplæring i hvordan man bør beskytte seg mot digital kriminalitet, står i snitt rundt 29 prosent av ansatte i små organisasjoner i fare for å klikke på svindel-e-poster. Innen utdanning, helse og detaljhandel er det rundt 32 prosent, sier sikkerhetsekspert Jelle Wieringa i pressemeldingen.

Målet med svindel-e-poster er ofte å få mottakeren til å gi fra seg sensitiv informasjon om kredittkort, brukernavn eller passord. Årets undersøkelse har analysert data fra over 30 000 organisasjoner over hele verden, i 19 bransjer og sektorer.

Lave budsjetter og høy turnover

Mange organisasjoner innen utdanning og helse er offentlige, som har stramme budsjetter.

– Vi ser også i vår sikkerhetskulturrapport at offentlige organisasjoner scorer dårligere enn andre. De har ofte begrensede budsjetter til verktøy og opplæring i digital sikkerhet. Det kan gjøre dem til attraktive mål for svindlere, og det er viktig at offentlige organisasjoner setter av mer ressurser til opplæring i digital sikkerhet, sier Wieringa.

– Detaljhandel er en bransje preget av høy turnover, der butikker må rekruttere og lære opp nye medarbeidere ofte. I slike bransjer er det ekstra viktig å ha på plass opplæringsprogrammer i digital sikkerhet, sier Wieringa.

KLIKKER: Uten opplæring i hvordan man bør beskytte seg mot digital kriminalitet, står i snitt rundt 29 prosent av ansatte i små organisasjoner i fare for å klikke på svindel-e-poster. Innen utdanning, helse og detaljhandel er det rundt 32 prosent. FOTO: Getty Images/iStockphoto


Store økonomiske konsekvenser

KnowBe4s undersøkelse viser at etter 90 dager med trening reduseres andelen som står i fare for å klikke på svindel-e-poster betydelig. Ned til 18 prosent i snitt for organisasjoner med under 250 ansatte.

Etter ett år med trening er andelen så lav som rundt fire prosent.

– Det viser at opplæring hjelper og at det er mulig å oppnå betydelig forbedring med trening over en så kort periode som tre måneder. Men det viser også at det er viktig med kontinuerlig opplæring for å bryte gamle og dårlige vaner, og utvikle nye og sikre vaner. Vi hører ukentlig om nye dataangrep mot organisasjoner i Norge. Hvis ikke flere tar digital sikkerhet på alvor, tror jeg vi fremover får se eksempler på saker med store økonomiske konsekvenser, sier Wieringa.

Finansbransjen er best

Blant organisasjonene med under 250 ansatte, scorer bransjene bank og forsikring best både før og etter perioden med opplæring. Uten opplæring er det i snitt henholdsvis 25,4 prosent og 26,2 prosent som står i fare for å trykke på svindel-e-poster.

Etter tolv måneder med opplæring er dette nede i 2,6 prosent i bankbransjen og nede i 3,3 prosent i forsikringsbransjen.

Fakta om e-post-svindel og KnowBe4s rapport

  • Svindel-e-poster kalles ofte phishing. Gjennom phishing forsøker nettkriminelle å få folk til å gi fra seg sensitiv informasjon. E-posten utformes slik at den ser ut til å komme fra en pålitelig avsender.
  • KnowBe4s 2022-rapport viser resultatene fra en omfattende sikkerhetstest blant 30 173 organisasjoner i 19 ulike bransjer, over hele verden.
  • Analysen undersøker først prosentandelen av ansatte i organisasjoner, som ikke har gjennomført sikkerhetsopplæring, som klikker på en simulert phishing-e-postkobling eller åpner et infisert vedlegg under testing.
  • Uten sikkerhetsopplæring klikker i snitt 28,8 % i små selskaper (1-249 ansatte) på e-postene. I detaljhandelsbransjen klikker i snitt 31,5 prosent, innen helse og farmasi klikker i snitt 32,5 prosent og i utdanningssektoren klikker i snitt 32,7 prosent.
  • Etter tolv måneder med opplæring klikker i snitt 3,8 % i små selskaper (1-249 ansatte) på e-postene. 3,6 prosent i detaljhandelsbransjen, 4,1 prosent innen helse og farmasi, og 4,1 prosent i utdanningssektoren.