Kristian Hauge Solheim, CEO i Cutters.
Kristian Hauge Solheim, CEO i Cutters. FOTO: Cutters

Cutters ønsker å kjempe mot unødvendige reguleringer

Cutters startet sin virksomhet med utgangspunkt i idéen om å «gjøre hårklippen enklere». De står derfor støtt i sine meninger når debattene raser. – Jeg tenker at det må være bedriftenes ansvar å ivareta valgfriheten til forbrukerne, ikke myndighetene, sier Kristian Hauge Solheim, CEO i Cutters.

«Vi kommer ikke til å tilby kontanter. Jeg går heller i fengsel enn å tilby kontanter», sa Solheim til E24, i en sak om regjeringens lovforslag om folks rett til å betale med kontanter.

– Siden oppstarten i 2015 har vi kjempet mot unødvendige reguleringer. I 2017 risikerte vi at hårvask skulle bli påbudt, men klarte å kjempe ned påbudet. Året etter risikerte vi å bli pålagt å ha printer i salongene våre, men her fikk vi Skatteetaten til å endre sin praksis. Vi har også stått i krigen om papirkvitteringer, forteller Solheim, CEO i Cutters.

– Kundene ønsker utvikling

– Når det gjelder kontanter mener vi ikke at det skal bli et forbud mot bruk av kontanter, men at bedriftene selv skal kunne velge. Det er slik det er i Sverige og Finland, der vi også har virksomhet, sier Solheim.

For Cutters er det en universell regel at kundene vil ha det så enkelt som mulig.

– Kundeatferd vil alltid være tilpasset de teknologiske hjelpemidlene som er tilgjengelig. Sånn har det alltid vært, og vil fortsette, mener Solheim.

Dersom kundene ikke etterspør bruk av kontanter, vil vi heller ikke tilby det

– På 1970-tallet betalte alle frisøren sin med kontanter, så kom muligheten til å betale med kort. Nå kan man også betale med mobil. Det vi gjør er å tilpasse oss de hjelpemidlene som forbrukerne ønsker seg. Dersom kundene ikke etterspør bruk av kontanter, vil vi heller ikke tilby det, legger han til.

E24 skriver at Norges Bank mener kontantene må forbli en tvungen betalingsløsning, og skriver i sin siste rapport om finansiell infrastruktur at «retten til å betale med kontanter bør klargjøres, slik at den ikke kan avtales bort med standardvilkår». FOTO: Malin Huusmann

Vil ivareta valgmulighet

Er dere redd for å miste kunder som bruker kontanter?

– Nei, vi er ikke redde for det. Vi er mer redd for å miste kunder som må betale en høyere pris som følge av at vi skal legge til rette for betaling med kontanter. Å håndtere, telle, samle inn og levere kontanter har utvilsomt en kostnad, forteller Solheim.

– Siden vi startet opp for sju år siden har Cutters aldri akseptert kontanter. I samme perioden har andelen som bruker kontanter som betalingsmiddel falt.

Cutters sier at i debatten om hårvask, kontanter og papirkvitteringer, så trekker motstanderne frem at kundene må ha valgfrihet til å velge.

Det er bedriftenes ansvar å finne ut hva god kundeservice er

– Jeg tenker at det må være bedriftenes ansvar å ivareta valgfriheten til forbrukerne, ikke myndighetene. Det er bedriftenes ansvar å finne ut hva god kundeservice er, mener Solheim.

Cutters ønsker å digitalisere alt som kan digitaliseres. FOTO: Cutters

Forutsigbart tilbud

– God kundeservice for oss betyr at kundene våre er fornøyde med tilbudet vårt. For eksempel er vi opptatt av å redusere ventetiden, at betaling er enkelt og sømløst, at det skal være behagelig å klippe seg hos oss, og at kundene møter frisører som trives på jobb, forteller Solheim.

– For året 2022 sikter vi på å øke omsetningen vår fra drøye 240 millioner kroner til over 300 millioner kroner. Vi skal ansette flere frisører, åpne flere salonger, både i Norge, Sverige og Finland, legger han til.

Vi automatiserer alt vi kan

Solheim forteller at de ønsker at tilbudet skal være forutsigbart for kundene.

– Jeg håper vi kan være til inspirasjon for dem som ønsker å tilby en sømløs og enkel kundereise. Vi automatiserer alt vi kan, og vi gjør det til kundens fordel. Det bør være et mål for alle bedrifter, legger Solheim til avslutningsvis til Kundeserviceavisen.