dreamstime_xxl_8239539
FOTO: (c) Erwinova | Dreamstime.com

1 av 4 mangler overskudd etter jobb

Arbeidstakerne oppgir at de mangler overskudd til andre aktiviteter etter endt arbeidsdag. Her får du noen tips fra Simployer, om hvordan du kan få mer opplagte medarbeidere.

Arbeidstakerne oppgir at de mangler overskudd til andre aktiviteter etter endt arbeidsdag. Her får du tips om hvordan du kan få mer opplagte medarbeidere.

Simployer-rapporten Engasjement blant ansatte 2022 kunne fortelle om at 8 av 10 opplever stress på jobben. Heldigvis mener en klar majoritet at det er positivt stress.

Men hver tredje arbeidstaker oppgir å ikke få tilstrekkelig med hjelp når det er for mye å gjøre. Like mange oppgir at de ikke får nok tid til å hvile. Det er en todeling i arbeidslivet, der rundt 3 av 10 ikke føler seg frisk og opplagt.

Mønsteret i hvordan Simployers kunder har svart i pulsmålinger i &frankly-appen styrker behovet for å sette helse i sentrum, og balansen mellom arbeidsliv og privatliv.

– Dårlig psykisk helse i samfunnet bekymrer meg. Å snu denne trenden er en felles oppgave, men jeg vil påstå at vi som arbeidsgivere spiller en spesielt viktig rolle. Vi må sørge for at jobben er et sted hvor vi løfter hverandre og i fellesskap kommer oss videre. Det er ikke hele svaret, men et sted å begynne, skriver Caroline Fjellner i rapporten Engasjement blant ansatte 2022. Fjellner er Interim Chief Product Officer i Simployer.

Caroline Fjellner. FOTO: Oskar Omne

Tidspress, mangel på kontroll og dårlig stemning. Det er de tre vanligste årsakene til at vi opplever jobbstress.

– Ansvaret for at du går jobb med en bra følelse i magen ligger både hos deg selv og hos arbeidsgiveren. Ledelse må utvikles til å handle mer om tillit enn om kontroll. Med tillit bygger man grunnlaget for selvgående medarbeidere som føler seg vel, sier HR-rådgiver Ida Ljungberg hos Simployer.

Hvordan motvirke skadelig stress på jobb? I vår guide Stress på jobben, som er laget sammen med psykolog Björn Hedensjö, finner du både konkrete råd for stressmestring og bakgrunnsfakta som øker forståelsen for hva stress er.

For å bygge en virksomhet der helse har en mer fremtredende rolle, må kunnskapsnivået øke om hvordan arbeidsmiljøfaktorer påvirker medarbeidernes fysiske og psykiske helse. Ikke minst hos lederne. Hva bør lederne gjøre?

Ida Ljungberg fra Simployer. FOTO: Simployer

– Lytt til medarbeidernes behov og ønsker. Framfor alt spør, og være genuint opptatt av svarene du får. Ledere må også innse at tillit bygges opp over tid. Få våger å åpne seg om sin faktiske tilstand hvis spørsmålet stilles av plikt mer enn oppriktighet, sier Ida Ljungberg.

Som gruppe bør man også sammen reflektere over hvordan individuelle behov kan forenes med teamets og virksomhetens behov.

– Men min oppfatning er at lederen bør kunne begrunne beslutningene for medarbeiderne. Neste steg må være å tørre å teste nye arbeidsformer. Evaluér og gjør om på det som ikke fungerte. Målet må være å finne arbeidsformer som fungerer for både arbeidsgiver og medarbeidere. Uansett hvor arbeidet utføres, sier Ljungberg.