Ingrid Ludvigsen, leder for Modern Work i Microsoft Norge.
Ingrid Ludvigsen, leder for Modern Work i Microsoft Norge. FOTO: Microsoft

Hybrid arbeid er kommet for å bli – men gapet mellom ledere og ansatte må tettes

Ansatte som jobber hybrid er mer produktive, men lederne har mindre tillit til at jobben blir gjort, viser en ny internasjonal undersøkelse fra Microsoft.

Arbeidslivet begynner å stabilisere seg etter pandemien, men arbeidstakere ønsker å jobbe hybrid, også etter pandemien: De trives bedre, jobber lenger og er mer produktive når de ikke er bundet til kontoret.

Samtidig ønsker mange arbeidsgivere å hente sine ansatte tilbake til arbeidsplassen.

Dette fremgår i Microsofts Work Trend Index Pulse Report, en undersøkelse som tar for seg hybrid arbeid basert på svarene fra 20 000 ansatte i 11 land og billioner av produktivitetssignaler fanget opp i Microsofts systemer.

Work Trend Index Pulse Report peker mot tre hovedfunn:

  • Gapet mellom ansatte og lederes opplevelse av produktivitet har aldri vært større
  • Ansatte oppsøker kontoret hovedsakelig for å fylle opp sosial kapital
  • Virksomheter må «gjenrekruttere» sine ansatte og prioritere læring

Ikke i synk

– Akkurat nå er ikke ansatte og ledere i synk når det kommer til den hybride arbeidsplassen. Dette er ikke spesielt for Norge, men noe som pågår over hele verden, sier Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge.

Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge FOTO: Microsoft

— Arbeidstakere har omfavnet fleksibelt arbeid og ønsker ikke å vende tilbake til å være på kontoret hver eneste dag. Samtidig lengter arbeidsgiverne tilbake til det «gode, gamle kontorlivet».

I undersøkelsen kommer det fram at 87 prosent av ansatte sier de er produktive på jobb, uansett hvor den utføres. Samtidig oppgir 85 prosent av lederne at overgangen til hybrid arbeid har gjort det vanskeligere å ha tillit til at ansatte gjør jobben sin skikkelig.

Denne konflikten har ført til det som best kan beskrives som produktivitetsangst.

– Mange ansatte føler at de må bevise at de faktisk jobber. Dette kan gi seg utslag i unødvendige mailer og møter, tilgjort høy produktivitet for syns skyld – og potensielt farlig digitalt stress, sier Ingrid Ludvigsen, leder for Modern Work i Microsoft Norge.

— Vi er ikke i 2019 lenger

– Vi ser at arbeidsgivere savner de gamle visuelle tegnene på hva det vil si å være produktiv. Vi mener ledere må bevege seg vekk fra å bekymre seg om deres ansatte jobber nok, sier Kristine Dahl Steidel.

– Alle som tror at vi skal tilbake til hvordan vi jobbet i 2019 tar feil. Det er blitt tydelig for oss at jobb ikke lenger er et fysisk sted, men en opplevelse som knytter ansatte og ledere på tvers av hjemmekontorer, hovedkvarterer og tidssoner.

Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge FOTO: Microsoft

I undersøkelsen svarer også halvparten av de ansatte at de har mistet kontakt med jobbrelasjoner utover sine nærmeste team.

– Sosiale bånd og trivsel er nøkkelen til å yte sitt aller beste. Arbeidsplasser er nødt til å fokusere på å gjenoppbygge sin sosiale kapital. Å bygge kultur og opplevelser som møter behovene til dagens digitalt tilkoblede arbeidsstyrke, krever en helt ny tilnærming.

FOTO: Microsoft

Ledere må gjenrekruttere 

Stigende inflasjon, krympende budsjetter og mangel på kompetent arbeidskraft: Det er et uoversiktlig makroøkonomisk landskap dagens virksomheter og bedrifter må navigere i, skriver Arbeidstilsynet.

Fleksible arbeidsvilkår, produktivitetsangst, «jobbhopping» og selvstendige prosjekter for å nå sine karrieremål – tvinger dette virksomheter til å tenke nytt for å holde sine ansatte fornøyde.

– I stedet for å ignorere eller kjempe mot disse trendene, vil de beste lederne skjønne at de må «gjenrekruttere» sine allerede ansatte medarbeidere. De må føle seg verdsatt og finne en mening i jobben – og mye av dette kan skje ved å legge godt til rette for læring, utvikling og utvidelse av kompetanse, avslutter Ingrid Ludvigsen.

Her kan du lese mer om undersøkelsen fra Microsoft.