Sad,Businesswoman,Working,Late,At,Night,In,The,Office,And
FOTO: Shutterstock

Gjør høye strømpriser det greit å senke temperaturen på arbeidsplassen?

Rekordhøye strømpriser har fått mange virksomheter til å skru ned temperaturen på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet anbefaler å involvere de ansatte i avgjørelsen om hvor varmt det bør være på jobb.

Gjennom oppslag i media har vi sett at flere private og offentlige virksomheter skrur ned varmen for å redusere strømforbruket.

— Arbeidsmiljøloven sier ikke noe om temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler ikke innetemperaturer under 19°C i arbeidslokale som kontor, skoler, barnehager og andre arbeidsplasser der en gjør lett fysisk arbeids, sier Gunn Robstad Andersen som er seksjonsleder i Arbeidstilsynet.

Dialog er viktig

Inneklimaet påvirker trivsel, helse og produktivitet på arbeidsplassen. For lave temperaturer kan oppleves som plagsomt, og en kan bli mindre effektiv når det er kaldt.

Når du fryser, kan det gå ut over fingerferdigheter, presisjon og tempo. Noen kan oppleve stive muskler, og en kan lettere få infeksjoner.

Opplevelsen av hva som er den ideelle arbeidstemperaturen varierer fra person til person. Nettopp derfor bør arbeidsgiveren snakke med de ansatte før termostatene justeres.

– På gode arbeidsplasser har medarbeiderne reell medvirkning på eget arbeidsmiljø, sier Gunn Robstad Andersen. FOTO: Arbeidstilsynet

— Arbeidstilsynet heier på arbeidsplasser som får til god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstakere: Hvilke konsekvenser kan det kan få om vi senker temperaturen inne hos oss? Og hvilke tiltak kan bøte på konsekvensene om noen synes det blir for kaldt? På gode arbeidsplasser har medarbeiderne reell innvirkning på eget arbeidsmiljø, seier Gunn Robstad Andersen.

Hva med de som fryser?

Arbeidsgiver har ansvar for å planlegge og legge til rette for et godt inneklima både sommer og vinter, og for alle arbeidstakere.

Om medarbeidere sier ifra at de fryser når temperaturen blir skrudd ned, kan de kanskje bli enige om å starte med å ta på ekstra klær.

— Dersom dette ikke er nok, må arbeidsgivere vurdere andre tiltak. Eksempel kan være pauser med fysisk aktivitet eller å bli enige om arbeidssoner med høyere temperatur. Om mange fremdeles fryser bør arbeidsgivere snakke med arbeidstakerne, og en bør gjøre en ny vurdering av hva som er den beste innetemperaturen på arbeidsplassen, sier Gunn Robstad Andersen.

Leder og ansatte bør ha god dialog før temperaturen på arbeidsplassen blir endret oppfordrer Arbeidstilsynet. FOTO: Arbeidstilsynet

Ta opp problem med lederen din

Ansatte som ikke er fornøyde med temperaturen på jobb, bør ta opp dette med nærmeste leder.

– Snakk med arbeidsgiver om problemet, og kom med forslag til løsning. Et alternativ er å gå til verneombudet eller arbeidsmiljøutvalget. Om problemet ikke blir løst på annen måte, kan du kontakte oss i Arbeidstilsynet, avslutter Gunn Robstad Andersen.

Temperaturer på arbeidsplassen

  • Arbeidstilsynet anbefaler å unngå temperaturer under 19 °C ved lett fysisk innearbeid i perioder med behov for oppvarming.
  • Ved fysisk tungt arbeid kan en senke temperaturen mer. Arbeidstilsynet anbefaler minimum 16 °C for middels tungt arbeid og minimum 10 °C ved tungt fysisk arbeid.
  • I vintersesongen er luftfuktigheten lavere enn om sommeren. I perioder med behov for oppvarming anbefaler vi derfor å holde temperaturen under 22 grader for å unngå plager med tørr luft.
  • Vær oppmerksom på at trekk og kalde vindusflater kan påvirke den opplevde temperaturen.