fa33a76173545900aa20d5bd7cdc30b20065f202
FOTO: Verdensdagen for psykisk helse

Råd for gode arbeidsdager

Du skal ikke stå alene, heller ikke når du er på jobb. Verdensdagen for psykisk helse har noen gode råd, til hvordan vi kan hjelpe hverandre å få gode arbeidsdager.

Pandemi, krig, klimakriser, flyktningkriser og livskriser. Etter to år i krisemodus, så ser det ut som vi går en usikker og utfordrende tid i møte.

Det skal vi ikke trenge å gjøre alene.

Ensomhet og utenforskap er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsa. SSB og Levekårsundersøkelsen fra 2020 viste at 11 prosent av befolkningen var mye plaget av ensomhet, og at det har vært en jevn økning i opplevd ensomhet blant ungdom.

Frykten for det ukjente kan gjøre oss mer navlebeskuende enn vi ellers ville vært, og gi næring til fordommer og diskriminerende holdninger.

Det kan gjøre det enda lettere å falle utenfor, og er noe vi må aktivt jobbe sammen for å motvirke.

Her er noen gode råd fra Verdensdagen for psykisk helse, til hvordan vi kan hjelpe hverandre å få en god hverdag: