Amna Haye
Forbrukerjurist I Forbrukerveiledning i Forbrukerrådet.
Amna Haye Forbrukerjurist I Forbrukerveiledning i Forbrukerrådet. FOTO: Forbrukerrådet

Forbrukerrådet ønsker at det skal bli lettere å være forbruker

Forbrukerrådet stå parat hver dag for å svare forbrukere om alt i fra klager, spørsmål om kjøp, rettshjelp og produkttester. — Når forbrukeren kjenner sine rettigheter blir makt-ubalansen som eksisterer mellom en næringsdrivende og en forbruker mer utlignet, og det blir lettere å utøve sin forbrukermakt, sier Amna Haye, forbrukerjurist i Forbrukerveiledning, i Forbrukerrådet.

 

Hver dag jobber Forbrukerrådet med å svare på direkte spørsmål fra forbrukere med forskjellige utfordringer, og samtidig jobber de med politikere og organisasjoner – om hvordan de kan gjøre det trygt og godt å være forbruker.

— Kunnskapen Forbrukerrådet får gjennom kontakten med forbrukere, politikere og næringsliv er med på å sette dagsordenen for hvilke temaer vi er opptatt av, sier Haye.

Å opplyse forbrukerne

— Vi svarer ut omtrent 50.000 henvendelser fra vanlige forbrukere hvert år. Det vil si at vi gir tips, råd og svar til snaut tusen personer hver uke og drøyt fire tusen i måneden per telefon og epost, forteller Haye.

— I tillegg får vi henvendelser fra journalister fra ulike medier hver eneste dag, og bidrar på den måten til flere hundre saker i radio, TV og (nett)aviser. På den måten når vi ut til mange forbrukere med informasjon som mange kan ha nytte av.

Vi gir tips, råd og svar til snaut tusen personer hver uke

Forbrukerrådet har også startet opp en podkast som stadig flere laster ned. Den heter «Life hacks med Forbrukerrådet».

— Når forbrukeren kjenner sine rettigheter blir makt-ubalansen som eksisterer mellom en næringsdrivende og en forbruker mer utlignet og det blir lettere å utøve sin forbrukermakt.

Amna Haye og Forbrukerrådet i diskusjon rundt bordet. FOTO: Forbrukerrådet


Bruktbil, husleie og håndverk

— Vi jobber for gode, forbrukervennlige regler og å opplyse folk om deres rettigheter, slik at de lettere kan ivareta sine interesser og ta informerte valg, sier Haye.

— Gjennom vår veiledningstjeneste gir vi forbrukere gratis hjelp med ulike spørsmål om kjøp av varer eller tjenester hver dag, og vi har nettsider der du kan finne standardkontrakter og veiledning for hvordan en går fram for å klage, og gode tips og råd i forbindelse med et kjøp.

Det er en del gjengangere blant spørsmålene vi får inn fra forbrukere

Haye forteller at en også skrive til Forbrukerrådet via kontaktskjema eller ringe til veiledningstelefonen, dersom man ikke finner svar selv.

Er det noen henvendelser som går igjen?

— Vi har en del gjengangere blant spørsmålene vi får. Det er for eksempel en jevn strøm av henvendelser om bruktbilkjøp hvor handelen ikke går som planlagt, om husleie og om håndverkertjenester som kunden ikke er fornøyd med, forteller Haye.

— I disse tider kommer det mange spørsmål om strøm og under koronapandemien, og denne sommerens pilotstreik var det selvsagt en del spørsmål om flypassasjerrettigheter legger hun til.

På kontoret til Forbrukerrådet. — Vi evaluerer oss selv kontinuerlig og diskuterer hvordan vi kan bli bedre. FOTO: Forbrukerrådet

Nye utfordringer hver dag

— Forbruk og miljø er emner som er tett forbundet. Vi må stille høyere krav til et produkts levetid, og i den forbindelse har vi i Forbrukerrådet lansert nye produkt-tester for å gjøre det lettere for forbrukeren å ta gode og bærekraftige valg. Det må bli enklere og billigere å reparere, sier Haye.

Hvordan jobber dere for å sikre utvikling, kunnskap og læring?

Haye forteller at Forbrukerrådet har jevnlige interne samlinger der forbrukerrådets direktør eller andre i organisasjonen oppdaterer resten av organisasjonen om aktuelle emner, pågående arbeid eller planer som skal iverksettes.

Jeg vil påstå at vi er en dynamisk organisasjon med endrings- og læringsvilje

— Vi evaluerer oss selv kontinuerlig, og diskuterer hvordan vi kan bli bedre. Vi har opprettet en prosjektgruppe som skal se på hvordan vi kan bli enda flinkere til å jobbe på tvers av avdelingene, og hvordan vi skal sikre oss bedre kunnskapsdeling i hele Forbrukerrådet, sier Haye.

— Nye utfordringer kan komme fra en dag til den neste, og jeg vil våge å påstå at vi er en dynamisk organisasjon med endringsvilje og et ønske om hele tiden å lære mer, legger hun til avslutningsvis til Kundeserviceavisen.

Hva er Forbrukerrådet?

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som hjelper forbrukere, og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning.

Sammen med andre nasjonale og internasjonale interesseorganisasjoner utfordrer de politikere og myndigheter til å lage lover som gjør det enklere å være forbruker, og i media svarer Forbrukerrådets talspersoner for å informere og sikre publikums forbrukerrettigheter.

Forbrukerrådet har i tillegg to markedsportaler på nett: strompris.no og finansportalen.no, som er gode prissammenligningsverktøy for forbrukere innen strøm, bank, forsikring og pensjon.

Forbrukerrådet er også sterkt til stede i klagebehandlingssystemet; de bidrar i atten ulike nemnder, der de hjelper forbrukerne ved å løfte fram forbrukerperspektivet i saksbehandlingen.