EN TØFF JOBB: Trude Mostue, sjefsveterinær for Firstvet, har selv opplevd yrket som belastende.
EN TØFF JOBB: Trude Mostue, sjefsveterinær for Firstvet, har selv opplevd yrket som belastende. FOTO: Arbeidstilsynet

Mange veterinærer har selvmordstanker: – Ikke bare dyrene du må ta deg av

1 av 5 veterinærer har hatt selvmordstanker det siste året, forteller Arbeidstilsynet. Det viser forskning fra NORVET-prosjektet. Omtrent halvparten av veterinærene med alvorlige selvmordstanker mente at arbeidsrelaterte problem bidro til at de hadde det vanskelig.

– Jeg er ikke overrasket. Det er ikke uvanlig at jeg hører om kollegaer som har tatt selvmord, sier veterinær Trude Mostue.

Mostue har selv syntes det har vært tøft å jobbe i klinikk.

– Det har vært dager der jeg kom hjem fra jobb og var helt tappet for energi. Jeg orket ingenting, forteller hun.

Det er bekymringsfulle tendenser

Nesten tre fjerdedeler av landets 3700 veterinærer deltok i undersøkelsen som kartlegger veterinærers psykiske helse.

Totalt følte 682 at livet ikke var verdt å leve det siste året.

Høyt arbeidspress, emosjonelle krav, avlivninger, ugunstig arbeidstid, og lav lønn er faktorer som kan nevnes

– Det er gjort lignende undersøkelser i andre land som viser samme tendens. En tidligere studie viser også at veterinærer i Norge hadde dobbelt så høy selvmordsrate som den generelle befolkningen, veterinær og stipendiat ved Universitetet i Oslo, Helene Seljenes Dalum.

– Sett i sammenheng er disse funnene bekymringsfulle, legger hun til.

Kvinnelig forsker

BEKYMRET: Forsker Helene Seljenes Dalum er bekymret over resultatet av NORVET-prosjektet. FOTO: Arbeidstilsynet

I tre år har Dalum arbeidet med forskningsprosjektet NORVET, forklarer Arbeidstilsynet.

Studien er en tverrsnittstudie og kan ikke si noe om årsakssammenhenger, men hun ser flere mulige forklaringer på hvorfor yrket kan være belastende.

Må også håndtere menneskers følelser

Trude Mostue kjenner seg igjen i forklaringene til Dalum. Hun tror veldig mange har en feil oppfatning av hva det å være veterinær faktisk innebærer.

– Å være veterinær komplisert og krevende. Det er et veldig givende yrke, men også energikrevende som kan gå utover psyken. Det er mange heftige avgjørelser som vi må ta helt alene, forteller Mostue.

Veterinær Trude Mostue.

JOBBER IKKE BARE MED DYR: Mennnesker i følelsesladde situasjoner er noe Mostue møter daglig i sin jobb. FOTO: Arbeidstilsynet

Som veterinær er det nemlig ikke bare dyret du skal ta deg av.

Det kan være en nokså ensom jobb

– Det er mange følelser knyttet til menneskets kjæledyr. Store deler av en dyrleges arbeidsdag handler om å håndtere menneskers ulike følelser. Som omsorgspersoner er det vanskelig å ikke bli påvirket av disse følelsene, sier Mostue.

Arbeidstilsynet forklarer at det å overlevere dårlige nyheter til pasienter og håndtere mennesker i vanskelige situasjoner, er en del av opplæringen på legestudier.

Det er det ikke for veterinærstudentene.

– Mange veterinærer opplever overgangen fra studiet til arbeidslivet som overveldende. Det er lite undervisning knyttet til det med emosjoner, sier Dalum, men legger til at det arbeides med en ny studieplan.

Press, økonomi og sykefravær

Det har også vært en stor medisinsk utvikling innen veterinærmedisinen de siste tjue årene.

Mostue mener at det trengs en større forståelse fra kunder om hvorfor kostnadene er slik de er.

– Å slippe å stå i diskusjoner rundt kostnadsnivået oppe i det hele tror jeg hadde hjulpet mye for oss veterinærer, sier Mostue.

Sett psykisk helse på agendaen

Arbeidstilsynet forteller at psykiske plager er en av de viktigste årsakene til sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Arbeidsplassen er en viktig arena for forebygging.

– Arbeidsgiver har et viktig ansvar i å forebygge og sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne trygghet mot psykiske skadevirkninger. Sett psykisk helse på agendaen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet avslutningsvis.

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

ARBEIDSGIVER HAR ET VIKTIG ANSVAR: Sett psykisk helse på agendaen, oppfordrer Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. FOTO: Arbeidstilsynet


Er du veterinær og trenger noen å snakke med?

 • Kollegahjelpen i Den norske veterinærforening  
 • Arbeidslivstelefonen 225 66 800
 • Din fastlege
 • For øyeblikkelig hjelp, ring legevakt på 116117
 • Mental Helse har døgnåpen hjelpetelefon 116 123
 • Kirkens SOS har krisetelefon på 22400040 (døgnåpen)

Fem råd til forebyggende arbeid

Arbeidstilsynet har fem råd til hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende:

 1. Kartlegg og risikovurder

Et viktig utgangspunkt for forebygging er at arbeidsgiver, sammen med arbeidstakerne, kartlegger og risikovurderer arbeidsmiljøet i virksomheten.

– Finn ut av hvilke forhold i arbeidet som kan føre til eller forverre psykiske plager. En grundig kartlegging gir et godt utgangspunkt for å vurdere om du kan fjerne eller redusere risiko for arbeidsrelaterte psykiske plager, sier Vollheim.

Det er en rekke forhold i arbeidet som bør inngå i en slik kartlegging. For eksempel er høye emosjonelle krav, rollekonflikter, mobbing, og jobbusikkerhet kjente .

 1. Identifiser relevante forebyggende tiltak.

Start med tiltak på områder der det er høyest risiko. Noen ganger får man ikke fjernet en risikofaktor, men man kan organisere arbeidet slik at konsekvensene blir mindre alvorlige

 1. Ta arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte med på råd – de vet ofte best hvor skoen trykker
 2. Diskuter risikovurderingen og forslag til tiltak i arbeidsmiljøutvalget eller andre HMS-grupper som dere har
 3. Søk gjerne bistand fra bedriftshelsetjenesten

For veterinærer som arbeider mye alene og har få å støtte seg på sin arbeidsplass, kan det være nyttig å organisere et fellesskap med andre veterinærer.

– Det å snakke om krevende situasjoner på jobb, dele erfaringer om hvordan de kan forebygges og håndteres, er viktig for å forebygge psykiske plager, sier Vollheim.