pexels-iconcom-216578
FOTO: Pexels, icon0.com

Hvilke strømselskap er kundene mest og minst fornøyd med?

Strømprisene har i løpet av 2022 nådd historisk høye nivåer i nesten hele Norge, og skapt store utfordringer for både privatpersoner og næringslivet. Dette har gjort strøm, krafteksport og energikrise til et hett politisk tema som har preget nyhetsbildet det siste året. Men hvilken effekt har denne strømkrisen hatt på kundenes tilfredshet med kraftleverandørene? spør EPSI.

I dag la EPSI Rating frem sine resultater fra målingen av kunder opplevelse av strømselskapene i Norgen.

Det er den 13.studien i rekken, og 2700 dybdeintervjuer er gjennomført av personer og bedrifter i Norge.

Det viser seg at privatkundene er litt mer fornøyd i år, men kundetilfredsheten blant bedriftene daler.

Økt behov for informasjon

– Utsagnet om at «strøm er strøm» gjelder ikke lenger. Det har gått opp for folk flest hvor viktig strømmen er i vårt samfunn og at man ikke bare kan ta denne ressursen for gitt. I tillegg til det har regjeringens strømstøtte vært et solid bidrag til å redusere husholdningenes strømutgifter, sier Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge.

EPSI forteller at studien viser at kraftselskapene på mange måter har klart å håndtere markedsuroen overfor privatkundene på en god måte.

Fredrik Høst er daglig leder i EPSI Norge. FOTO: EPSI

– Selskapene har blitt langt bedre på sin kundekommunikasjon, og dagens strømforbrukere har vesentlig større forståelse av markedsmekanismene og hvordan strømprisene settes, sier de.

– I en tid der strømprisene er rekordhøye har kundene et økt behov for informasjon og jevnlig oppdatering. Dette er noe strømselskapene har levert på, for langt flere kunder svarer i år at de har mottatt informasjon fra kraftselskapene enn hva tilfellet var i fjor, sier Høst.

I tillegg til dette ser EPSI at nesten 2 av 3 kunder har lastet ned en strømapp, noe som bidrar til at husholdningene rundt om i Norge nå opplever at de har relativt god oversikt over eget strømforbruk.

Fjorårets vinner ned fra tronen

– I årets studie kan Gudbrandsdal Energi skilte med en pen fremgang i kundetilfredsheten og er tilbake på topp, mens fjorårsvinneren Tibber går vesentlig tilbake, forteller EPSI.

– Det at kundene måtte forskuddsbetale et estimert forbruk har gitt store utslag i denne undersøkelsen, forklarer Sindre Brochmann.

Sindre Brochmann fra EPSI Rating. FOTO: EPSI Norge

Til tross for dette, forteller Brochmann at Tibber allikevel ligger på en god andreplass i denne målingen, og har fortsatt mange godt fornøyde kunder.

– Gudbrandsdal Energi framstår konkurransedyktig på pris, de har blitt enda bedre på kundekommunikasjonen, og en stor andel av kundene opplever at selskapet er genuint interessert i dem, legger Brochmann til.

EPSI forteller videre at det er Fortum som får den svakeste tilbakemeldingen blant de målte selskapene. Fortum-kundene opplever at strømprisene deres er de minst konkurransedyktige, og mange kunder er usikre på om strømavtalen de har i dag er den rette for dem.

Bedriftskundene føler seg oversett

Energikrise og stigende elpriser har naturligvis også påvirket bedriftene rundt om i Norge. Det at strømstøtten til bedrifter har latt vente på seg har også gjort sitt til bedriftene uttrykker større misnøye.

– Årets resultat er det svakeste i undersøkelsens 8-årige historie. Strømselskapene, media og myndighetene har nok det siste året vært mest fokusert på husholdningene og mange bedrifter sitter med inntrykket av at de har blitt oversett og glemt, sier Høst.

EPSI forteller at undersøkelsen viser at det også i år er tydelige forskjeller mellom bedrifter som bruker mye strøm og de med et relativt lavt strømforbruk.

De kan melde om at kraftleverandørene har spesielt gode kunderelasjoner til bedrifter som bruker mer enn 0,5 GWh årlig, for disse kundene er både mer fornøyde og lojale enn andre kunder.

– Det er gruppen «øvrige leverandører» som kommer ut på topp i bedriftsundersøkelsen. Dette er en gruppe bestående av en mengde kraftselskaper som blant annet ENEAS, Lyse, NTE, Polarkraft, Ishavskraft og Wattn. Samlet sett lykkes disse aktørene med å tilby mer attraktive strømavtaler og i større grad å gi kundene den oppfølgingen de ønsker, avslutter EPSI.