6f988da6-f567-4323-88dc-8735cc934a7a
FOTO: Arbeidstilsynet

Det er nå det ofte glipper på rettigheter og arbeidsforhold

Arbeidstilsynet er klar for å dra ut og se etter om virksomheter etterfølger reglementer i julestria. – Vi har forståelse for at det er hektisk i utelivsbransjen om dagen og at noen vil oppleve det forstyrrende at vi kommer på kontroll, men vi er opptatt av at de ansatte skal ha riktige lønns- og arbeidsvilkår – både i høy- og lavsesonger, sier Cathrine Prahl Reusch, seksjonsleder i Arbeidstilsynet.

I løpet av de neste ukene kommer Arbeidstilsynet til å utføre kontroller og kartlegging, over hele landet. Målet er å sjekke om de ansatte i overnattings- og serveringsbransjen har de lønns- og arbeidsvilkårene de har krav på.

– Vi setter inn en ekstra innsats frem mot jul fordi vi vet at dette er en bransje der ansatte er særlig utsatte for brudd på arbeidsmiljøregelverket, sier Prahl Reusch.

Risikoutsatte servicebransjer

– I overnattings- og serveringsbransjen er det mange små virksomheter, høy turnover og travle høysesonger. I tillegg er mange ansatte unge og utenlandske, og kan ofte ha mindre kunnskap om både plikter og rettigheter i arbeidslivet, sier Prahl Reusch.

– Overnattings- og serveringsbransjen er en av de mest risikoutsatte og derfor er det ekstra viktig at vi følger nøye med.

Cathrine Prahl Reusch arbeider som avdelingsleder i Arbeidstilsynet. FOTO: Privat

Arbeidstilsynet har erfart fra tidligere kontroller, at det er useriøse aktører.

– I tillegg til en del sårbare arbeidstakere er bransjen preget av tidvis lange arbeidsdager, mye kvelds- og helgearbeid og både fysisk krevende og ensformig arbeid. Alle disse faktorene gjør at den er sårbar for arbeidslivskriminalitet og useriøsitet, forklarer Prahl Reusch.

– Selv om de aller fleste har et ønske og en ambisjon om å drive seriøst ser vi at det i denne bransjen både fins noen kriminelle aktører som bevisst bryter blant annet arbeidsmiljølovverket og en del useriøse som ikke kjenner, eller bruker tid på, regelverket.

Ekstra behov i juletiden

– Nå er det julebordsesong og travle tider, og det er også nettopp da det oftest glipper på rettigheter og arbeidsforhold, sier Prahl Reusch.

Mange virksomheter ser seg ofte også nødt til å ta i bruk yngre arbeidstakere. Dette krever oppfølging av reglementer.

– I Arbeidstilsynet ser vi at enkelte arbeidsgivere ikke er kjent med forbudet mot nattarbeid for unge arbeidstakere. Vi opplever det ved restauranter og andre matutsalg, hvor unge gjerne er alene på jobb til det stenger eller hvor de jobber sent fordi de skal vaske opp etter stengetid, forteller Anette Østmo Farstad, seksjonsleder i Arbeidstilsynet.

Seksjonsleder i Arbeidstilsynet, Anette Østmo Farstad. FOTO: Privat

– Overnatting og servering er en av bransjene som sysselsetter flest unge arbeidstakere, og i julebordsesongen og jula er behovet for arbeidskraft ekstra stort.

Arbeidstilsynet forklarer at restauranter og serveringssteder kan ansette unge over 13 år, men at man må sette seg nøye inn i alkoholloven og arbeidsmiljøloven.

Travle uker

– På julebord, for eksempel, kan man oppleve at det drikkes mye alkohol, at man må hanskes med krevende kunder og at det er høy intensitet i arbeidet. Da bør arbeidet tilrettelegges gjennom tilpassing av oppgaver, sier Farstad.

– Arbeidsgiver kan eksempelvis sikre at det er andre voksne arbeidstakere til stede, flytte yngre arbeidstakere til de tidligste skiftene, gi gode pauser i arbeidet og sørge for at flere ansatte jobber på samme bord, legger hun til.

FOTO: Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet får med andre ord travle uker fremover, for å sjekke servicebransjen.

– Alle som driver i overnattings- og serveringsbransjen må nå forberede seg på å få besøk av oss, sier Cathrine Prahl Reusch, seksjonsleder i Arbeidstilsynet.